sklep internetowy w 2021

Tarcza antykryzysowa 4.0 – rewolucja w mikropożyczkach

Czas czytania: 4 minut

Tarcza antykryzysowa 4.0, czyli Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. Tratuje o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Rzutem na taśmę pojawia się przed rozpoczęciem wakacji.

Zmian jest kilka, ale dzisiaj wyciągnę z niej same konkrety dotyczące mikropożyczki. W związku z tym, że już od dłuższego czasu, krążą informacje związane ze zmianami tej formy pomocy, czas je usystematyzować.

Jak wyglądała dotychczas mikropożyczka?

Składałeś wniosek o mikropożyczkę? – Sprawdź czy nie popełniłeś tych błędów:

Mikropożyczka, czyli pożyczka od starosty dla mikroprzedsiębiorcy do 5000 PLN. Zmodyfikowały ją już poprzednie tarcze antykryzysowe. Mikropożyczka to jedna z kluczowych pomocy w ramach pakietu osłonowego.

Skierowana była (i jest) do mikroprzedsiębiorców. Czyli przedsiębiorców, którzy w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnia łącznie następujące warunki:  

  • zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz  
  • osiągnęli roczny obrót netto. Obrót ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro. Lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat. Aktywa nie mogą przekroczyć równowartości w złotych  2 milionów euro (tzw. mikroprzedsiębiorca).

Jak można było uzyskać mikropożyczkę?

Jej kształt wyglądał w ten sposób, że przedsiębiorcy, którzy chcieli z niej skorzystać, składali wniosek do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. 

Pomoc dotyczyła przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r. 

Przedsiębiorco działasz na Facebooku? Skorzystaj z moich najnowszych produktów >>> #LEGALNY KONKURS

Kiedy pożyczka mogła ulec umorzeniu?

Pożyczka mogła ulec umorzeniu pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, prowadzili działalność gospodarczą. Wniosek ten składano w ciągu 14 dni od upływu okresu wspomnianych 3 miesięcy. 

Brak złożenia wniosku lub też opóźnienie w jego złożeniu, skutkować mogło obowiązkiem jej całkowitej spłaty.

Jeżeli chcesz wiedzieć, na co wydać mikropożyczkę, koniecznie przeczytaj mój artykuł:

Co zmieniła tarcza antykryzysowa 4.0.?

Obecne zmiany, to wyjście naprzeciw przedsiębiorcom. Cel zmian to, ułatwienie mikroprzedsiębiorcom, prowadzenia biznesów po prawdziwym trzęsieniu ziemi, jakie spowodowała globalna pandemia koronawirusa.

Zgodnie z nową tarczą antykryzysową, przedsiębiorca składa wniosek do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na swoją siedzibę. A nie jak dotychczas – miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Zmiany warunków umorzenia mikropożyczki!

Najbardziej interesującą przedsiębiorców zmianą, jest ta związana z umorzeniem pożyczki. Brzmi ona tak:

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Oraz dodatkowo:

Uchyla się ust. 8 – . Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, mikroprzedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Te dwa przytoczone przepisy oznaczają, że dotychczasowi, a także przyszli beneficjenci mikropożyczki, nie będą musieli składać wniosku o jej umorzenie! 

Z kolei, jedynym wymogiem jej udzielenia, będzie prowadzenie działalności przez 3 miesiące. Weryfikacja czy obowiązek ten został spełniony, spadnie na Powiatowy Urząd Pracy, który pożyczki tej udzielił. 

Egzekucja mikropożyczki

Ostatnią nowością, która została wprowadzona w mijającym tygodniu, a która dotyczy mikropożyczki, jest kwestia związana z jej egzekucją. 

Wcześniej zachodziło pytanie: czy środki pochodzące z mikropożyczki, podlegają egzekucji? Czy organ egzekucyjny, może te pieniądze zająć i jednocześnie pobrać?

Odpowiedź w dodanym przepisie:

Środki pochodzące z pożyczki nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.

A więc, przytoczony przepis powinien już rozwiać te wątpliwości ?

Jeśli sprzedaż w sieci lu zamierzasz się tym zająć, zapisz się na listę zainteresowanych kursem #Legalna Sprzedaż Online! Prowadzę Cię w nim krok po kroku, dzieląc się gotowymi dokumentami, instrukcjami i doświadczeniem w biznesie online. Kampania tego kursu ruszy już niedługo!

Tarcza antykryzysowa 4.0 -Podsumowanie

Podsumowując, wprowadzone przez ustawodawcę zmiany, można śmiało traktować jak zmianę na plus. Z przedsiębiorców ściąga obowiązek, ale i stres pilnowania terminu składania wniosku o umorzenie mikropożyczki. Większość tych wniosków, składana by była w trakcie wakacji, a co za tym idzie, zapomnieć o tym nie byłoby wcale tak trudno ? W końcu podczas urlopu, każdy chce odpocząć. 

A jeżeli chcesz jeszcze lepiej i w pełni bezpiecznie wypocząć, sprawdź moje legalne tipy związane z bezpieczeństwem na wakacjach:

Wszystkiego Legalnego!

Ilona Przetacznik

Stan prawny na dzień 26.06.2020

Awatar użytkownika

Cześć! Nazywam się Ilona Przetacznik i jestem radcą prawnym. Pokazuję małym przedsiębiorcom na co zwrócić uwagę podpisując umowę oraz wskazuję legalną stronę biznesów online.