Firma bez ZUS, dochody bez firmy

Firma bez ZUS albo dochody bez firmy – czyli jak zarabiać legalnie i bez kosztów

Czas czytania: 11 minut

Jedną z największych przeszkód do podjęcia decyzji o prowadzeniu własnej firmy są koszty. Osoby przedsiębiorcze, na myśl o ZUS- ach i podatkach, zostają na etacie. Z kolei, będąc na etacie, nie mają kiedy przetestować swojego pomysłu na biznes. I koło się zamyka…

Hasła “firma bez ZUS” i “dochody bez firmy” – brzmią jak niespełnione marzenie… Czy teraz to tylko marzenie?

Każdy chciałby prowadzić firmę bez ZUS, albo w ogóle zarabiać i nie ponosić żadnych kosztów. Czy jest to możliwe?

Konstytucja Biznesu, czyli pakiet pięciu ustaw, które przyjął rząd, ma stanowić remedium na te problemy i ułatwić funkcjonowanie firm w Polsce.

Żeby rozłożyć plusy nowej ustawy Prawo Przedsiębiorców na czynniki pierwsze i dać jednoznaczną odpowiedź jak będzie wyglądać rozliczanie się z fiskusem i ZUS-em, gdy będziemy korzystać z dobrodziejstw nowej ustawy, zaprosiłam do pozostawienia komentarza księgową Annę Wojnar.

Artykuł ten jest dosyć obszerny, ale poświęć odpowiednio dużo czasu na jego analizę. Dzięki temu, znajdziesz najwłaściwsze dla siebie rozwiązanie dla Twojego biznesu!

Z artykułu dowiesz się:

 1. Na jakich zasadach i kiedy można zarabiać bez konieczności zakładania działalności gospodarczej?
 2. Na jakich zasadach i kiedy można skorzystać z tzw. ulgi na start, czyli 6 m-cy bez ZUS-ów?
 3. Czy rzeczywiście nie ma w tym okresie żadnych kosztów?
 4. Jak nowe uprawnienia mają się do kwestii podatkowych? Czy trzeba płacić podatki i kiedy?
 5. Czy warto rozważyć założenie sp. z o.o. i co to daje?
 6. Na co zwrócić uwagę w komunikacji będąc przedsiębiorcą?
 7. Na jakie prawne aspekty trzeba zwrócić uwagę, prowadząc biznes i działania w sieci/online

Legalne zarabianie bez zakładania działalności gospodarczej – czyli działalność nierejstrowana

Jak było wcześniej?

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, za działalność gospodarczą uważano działalność o charakterze zarobkowym (ale niekoniecznie musiała dawać zarobki), prowadzoną w sposób zorganizowany oraz ciągły, we własnym imieniu. To tak w skrócie.

Co do zasady, jeśli regularnie podejmowaliście działania w celu zarobkowym (nawet bez osiągnięcia jakichkolwiek zarobków) to musieliście założyć działalność gospodarczą, a co za tym idzie opłacać jej całkiem spore koszty.

Przy sporadycznych zleceniach, można było wykonywać je m.in. na podstawie umowy o dzieło, umowy o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych lub umowy zlecenie. Istotne więc było odprowadzenie podatku od osiągniętego dochodu.

OBECNIE

Nowa ustawa Prawo Przedsiębiorców pozwala na zarabianie do określonej kwoty regularnie i bez konieczności zakładania działalności gospodarczej. Co za tym idzie, również bez konieczności opłacania jakichkolwiek składek ZUS czy składki zdrowotnej!

JAK TO WYGLĄDA I KOGO OBOWIĄZUJE?

Artykuł 5 ustawy Prawo Przedsiębiorców wskazuje wszystkie szczegóły.

Jeżeli przychód osiągnięty przez osobę fizyczną nie przekroczy 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli kwoty 1050 zł brutto w 2018 r., to nie musi ona zakładać działalności gospodarczej.

Kogo to nie dotyczy?

– osób, które w okresie 60 miesięcy (czyli 5 lat)  przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo Przedsiębiorców wykonywały działalność gospodarczą.

ALE STOSUJE SIĘ DO:

– osób, które w okresie 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy nie były wpisane do CEIDG lub których wpis został wykreślony z CEIDG wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy, NAWET jeśli w okresie 60 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy wykonywały działalność gospodarczą.

Jest więc pewna furtka dla osób, które z działalnością gospodarczą miały już do czynienia.

Jeżeli chcesz to lepiej zrozumieć, zajrzyj na mojego lajwa, na którym pokazywałam sketchnotkę i rozrysowałam te daty. TUTAJ

OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA I OGRANICZENIA

– osoba fizyczna, która prowadzi działalność nierejestrową, może dobrowolnie złożyć wniosek o wpis do CEIDG w każdej chwili i wtedy jej działalność staje się działalnością gospodarczą od dnia wpisu,

– jeżeli przychód z działalności nierejestrowej przekroczył wskazane kwoty miesięcznie, działalność ta staje się działalnością gospodarczą od dnia tego przekroczenia,

– osoba fizyczna ma wówczas obowiązek, w ciągu 7 dni od dnia tego przekroczenia, złożyć wniosek o wpis do CEIDG,

– dobrodziejstw działalności nierejestrowej nie stosuje się do działalności wykonywanej w ramach spółki cywilnej.

Co stanowi „przychód”?

To kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Co z podatkami? O komentarz poprosiłam księgową Annę Wojnar. 

Anna Wojnar:

Działalność nierejestrowana pozwala zarabiać pieniądze bez zakładania działalności gospodarczej. Jednak co, do zasady, każdy dochód uzyskiwany w Polsce jest opodatkowany, dlatego przychodami z działalności nierejestrowanej, także musimy podzielić się z Państwem.

Zostało to uregulowane w Przepisach wprowadzających ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej  z dnia 6 marca 2018 r. w następujący sposób:

„W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, 317 i 398) wprowadza się następujące zmiany: (…)

w art. 20 po ust. 1b dodaje się ust. 1ba–1bc w brzmieniu:

„1ba. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się również przychody osiągane z działalności, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …).

Oznacza to, że podatek od przychodów z działalności nierejestrowanej ma być odprowadzany na zasadach ogólnych, czyli w tzw. skali podatkowej.

W praktyce przychody z tej działalności należy wykazać w zeznaniu rocznym w pozycji „Inne źródła” i opłacić podatek z tego tytułu (łącznie – za cały rok). Warto mieć świadomość, że przy zarabianiu w ramach działalności nierejestrowanej, na koniec roku, trzeba liczyć się z tym, że należy opłacić podatek i niekiedy może to być znaczna kwota (patrz przykład).

Co zatem zrobić aby legalnie zarabiać w ramach działalności nierejestrowanej?

Po pierwsze, musimy zacząć zapisywać/rejestrować nasze przychody.

To w jakiej formie będziemy prowadzić taką ewidencję, nie jest jeszcze określone w ustawie, dlatego (jak na razie) mamy w tej kwestii dowolność, możemy zrobić np. tabelkę w Excel lub nawet na kartce papieru – ważne jest to, żeby wiedzieć jaki przychód uzyskaliśmy w danym miesiącu i oczywiście czy nie przekroczyliśmy granicznej kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia.

Na koniec roku musimy zsumować nasze miesięczne przychody z działalności nierejestrowanej, wykazać je w zeznaniu rocznym i opłacić podatek z tego tytułu.

Warto tutaj podkreślić, że bierzemy pod uwagę tylko i wyłącznie nasz przychód, a nie dochód. To znaczy, że jeśli np. prowadzimy drobny handel w Internecie, kupimy w danym miesiącu towar za kwotę 300 zł, a sprzedamy go za 500 zł, to w naszej ewidencji uwzględniamy kwotę 500 zł, a nie 200!

Przykład. 1

Pani Kowalska postanowiła sprawdzić swój pomysł na biznes i prowadzić drobny handel odzieżą. Chce kupować ubrania w okazyjnych cenach, a potem je sprzedawać. W lipcu kupiła odzież na łączną kwotę 1000 zł i już w tym samym miesiącu sprzedała ubrania za 300 zł, w sierpniu za 800 zł, we wrześniu za 1050, w listopadzie za 700 a w grudniu pozostałe rzeczy sprzedała za 200 zł.  Rozważmy kilka sytuacji:

 1. Pani Kowalska oprócz działalności nierejestrowanej nie uzyskuje innych przychodów,
 2. Pani Kowalska jest zatrudniona na etacie z wynagrodzeniem minimalnym,
 3. Pani Kowalska w ciągu roku oprócz dochodu z działalności nierejestrowanej osiągnęła dochód ze stosunku pracy w wysokości powyżej 127 000 zł.

Ad. a) Pani Kowalska w zeznaniu rocznym PIT-37 za 2018 r. powinna wypełnić pole przychodów w poz. „inne źródła” kwotą: 3050 zł (300 zł + 800 zł + 1050 zł + 700 zł + 200 zł). Uzyskana kwota przychodu jest niższa od kwoty wolnej od podatku, dlatego Pani Kowalska nie będzie mieć podatku do zapłaty.

Ad. b) W tej sytuacji kwota wolna od podatku została już uwzględniona w trakcie roku w comiesięcznych wypłatach wynagrodzeniach, dlatego Pani Kowalska będzie musiała zapłacić podatek od przychodu z działalności nierejestrowanej w kwocie 549 zł (3050 zł X 18%).

Ad. c) W tym przypadku Pani Kowalska z przychodów z działalności nierejestrowanej będzie musiała zapłacić 976 zł, ponieważ łącznie w trakcie roku osiągnęła dochody, które mieszczą się w najwyższej skali podatkowej 32 %.

 

 1. ULGA NA START CZYLI 6 M-CY BEZ KOSZTÓW. CZY NA PEWNO?

Jest to zupełnie nowe rozwiązanie prawne. Zgodnie z nim, każda nowo założona firma będzie zwolniona z konieczności opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Do składek tych należą składki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe.

Składką, którą trzeba będzie zapłacić obowiązkowo to składka zdrowotna. W roku 2018 wynosi 319,94 zł miesięcznie.

Kto może skorzystać z ulgi na start?

– osoba fizyczna, która podejmuje działalność po raz pierwszy,

– osoba fizyczna, która podejmuje działalność ponownie, po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie będzie wykonywać jej na rzecz byłego pracodawcy.

 

UPRAWNIENIA, OBOWIĄZKI, OGRANICZENIA

– można zrezygnować z uprawnienia do niepłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i dobrowolnie złożyć  wniosek o objęcie nimi przedsiębiorcy,

– ustawy nie stosuje się do osób objętych ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników (KRUS).

– jeżeli przedsiębiorca korzystający z uprawnienia do niepłacenia składek, współpracuje z innymi osobami (tzw. osoby współpracujące) – musi za nie opłacić składkę zdrowotną,

– nowy przedsiębiorca musi też opłacić wszystkie pozostałe składki dla osób współpracujących, czyli składkę emerytalną, rentową, chorobową i wypadkową, jest on płatnikiem składek,

– w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, nie trzeba opłacać składki zdrowotnej,

terminy zgłoszeń do ubezpieczeń są takie same jak dla dotychczasowych przedsiębiorców,

– nowi przedsiębiorcy mogą zgłaszać członków rodziny do ubezpieczeń, zmieniać dane, wyrejestrowywać się na podstawie ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji Przedsiębiorcy.

 

Co, jeśli osiągamy kilka przychodów z różnych źródeł?

z każdego odrębnego tytułu oraz przychodu w ramach jednego tytułu należy opłacić odrębną składkę zdrowotną,

– z każdego rodzaju działalności należy opłacić odrębnie składkę zdrowotną (spółka cywilna,  jednoosobowa sp. z o.o., spółka jawna, spółka komandytowa, twórca, artysta, wolny zawód).

 

Kiedy składka zdrowotna nie musi być opłacana?

W skrócie, sytuacja ta dotyczy osób, których świadczenie emerytalne lub rentowe (czyli emeryci, renciści) nie przekracza wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, których świadczenia nie przekraczają 50% wysokości najmniejszej emerytury miesięcznie.

W kursie #Legalna Sprzedaż Online znajdziesz dokumenty do wykorzystania, checklisty, tutoriale i inne materiały. Możesz wybrać 1 z 3 pakietów i zacząć legalnie zarabiać w Internecie już teraz! Sama praktyka, zero zbędnej teorii (bo przecież nie chcesz się jej uczyć, prawda?) Koniecznie kliknij i sprawdź >>> [KLIKNIJ TUTAJ] >>>>

kurs legalna sprzedaż online

 

 1. CO Z 24-MIESIĘCZNYM NISKIM ZUS-em?

Na szczęście ułatwienie to zostaje bez zmian!

Zakładając działalność gospodarczą najpierw możesz nie płacić składek przez 6 miesięcy, a po tym czasie wchodzisz w tzw. niski ZUS, który obowiązuje Cię przez 24 m-ce.

Możesz też w każdym momencie, w ciągu tych pierwszych 6 m-cy, dobrowolnie zdecydować się na płacenie składek ZUS i od dnia złożenia takiego wniosku obejmuje Cię 24-miesięczny niższy ZUS.

Niski ZUS w 2018 r. wynosi 520,10 zł.

Po dwóch latach, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, zaczynasz płacić „normalny” ZUS, czyli 1232, 16 zł (w 2018 r.).

Preferencyjne stawki ZUS nie mają zastosowania w przypadku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ każdy przedsiębiorca opłaca tę składkę od tej samej podstawy, czyli od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Kto nie może skorzystać z opcji „niskiego ZUS-u”?

– osoby, które prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,

– osoby, które wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

ALE! Można wykonywać pracę na rzecz byłego zleceniodawcy

osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą,

wspólnicy spółek jawnych, komandytowych i partnerskich oraz jednoosobowy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także twórcy i artyści.

  

Co z podatkami w trakcie tzw. niskiego ZUS-u i ulgi na start?

Komentarz księgowej Anny Wojnar:

W trakcie korzystania z ulgi na start, lub w trakcie „niskiego ZUS” niewiele zmienia się w kwestii podatków.

To znaczy, jeśli w naszej działalności uzyskujemy przychody to podatki płacimy normalnie, zgodnie z wybraną formą opodatkowania (skala podatkowa, ryczałt czy podatek liniowy).

Składki społeczne mają wpływ na podstawę opodatkowania, to znaczy, że nasz dochód uzyskany w działalności gospodarczej możemy pomniejszyć o zapłacone składki społeczne, więc jeśli np. korzystamy z ulgi na start i nie opłacamy w ogóle tych składek to po prostu nie możemy ich odliczyć od naszego dochodu i tym samym mamy większy podatek do zapłaty.

Przykład 1.

Pan Nowak po raz pierwszy w czerwcu 2018 założył firmę, wybrał opodatkowanie liniowe (19 %) i korzysta w ulgi na start. W pierwszym miesiącu działalności uzyskał dochód w wysokości 15 000 zł, w tym samym miesiącu opłacił także składki zdrowotne ZUS (319,94 zł). Ile zapłaci podatku?

15 000 x 19 % – składki zdrowotne możliwe do odliczenia = 2 850 zł – 275,51 zł = 2 574,49 zł, w zaokrągleniu: 2 574 zł.

Co byłoby w sytuacji gdyby Pan Nowak nie chciał skorzystać z ulgi na start i zgłosiłby się do ubezpieczeń społecznych (emerytalnych, rentowych, wypadkowych i chorobowych)?

Wtedy Pan Nowak oprócz składek zdrowotnych zapłaciłby także składki społeczne czyli 200,16 (oczywiście zakładamy, że Pan Nowak ma prawo do preferencyjnych składek ZUS – „niskiego ZUS” i chce z niego korzystać).

Wtedy podatek liczylibyśmy następująco:

19 % x (15 000 – 200,16 zł) – 275,51 zł = 2 536 zł (w zaokrągleniu do pełnych złotych)

Podsumowując, w drugiej sytuacji Pan Nowak zapłaciłby o 38 zł mniej podatku, ale z drugiej strony wydałby więcej o 200,16 zł na składki ZUS.

 

 1. Od kiedy mogę skorzystać z uprawnień jakie daje mi nowa ustawa Prawo Przedsiębiorców?

Początkowo miał to być termin 31 marca 2018 r. jednakże Senat wniósł poprawki do ustawy (nie dotyczyły one na szczęście wspomnianych wyżej uprawnień).

Spowodowało to, że Sejm uchwalił nową ustawę 6 marca 2018 r. Wejdzie ona w życie po 30 dniach od dnia jej ogłoszenia. Ustawa czeka na podpis prezydenta i ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

Termin jej wejścia w życie to prawdopodobnie połowa kwietnia/początek maja, jeśli nic złego nie wydarzy się po drodze…

 

 1. Inny sposób na niepłacenie ZUS-ów

Innym, legalnym, sposobem na opłacanie niskiego ZUS-u jest założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jest to osoba prawna, a nie fizyczna, w związku z czym nie musi płacić składek, bo… nie chodzi do lekarza i nie dostanie emerytury!

Wiąże się to z założeniem takiej osoby prawnej i jej zarejestrowaniem.

Główne koszty (inne, niż w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej) to koszty pełnej księgowości czy samego zarejestrowania spółki.

Roczne koszty ZUS-u w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej to około 17 000 zł. Roczne koszty w przypadku sp. z o.o. są dużo niższe, w zależności ile będzie kosztować Cię obsługa księgowa oraz czy jako Prezes będziesz opłacać najniższe składki, w celu posiadania opieki zdrowotnej.

Rozważeniu więc pozostaje kwestia, na podstawie jakiej umowy Prezes będzie wykonywał pracę dla spółki. Ale to temat na konsultacje 😉 O szczegółach mówiłam na TYM szkoleniu stacjonarnym. Będzie na ten temat również webinar, więc śledź mój fanpage Ilona Przetacznik – #Legalny Biznes Online i ten blog!

To czy warto założyć spółkę z o.o., czy też inną spółką najlepiej omówić z prawnikiem i księgową.

Co z podatkami w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Komentarz księgowej Anny Wojnar:

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy  założenie spółki z o.o. jest bardziej opłacalne niż np. założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Każdą sytuację danego przedsiębiorcy należy rozpatrywać indywidualnie w zależności od wielkości firmy, planowanych obrotów, branży czy oczekiwań właściciela.

Prowadzenie księgowości spółki z o.o. wymaga profesjonalnej wiedzy i raczej nie da się jej prawidłowo prowadzić  samodzielnie tak jak w przypadku np. działalności gospodarczej na Książce Przychodów i Rozchodów czy Ryczałcie.

Dlatego też nie będę tutaj opisywać wszystkich zasad i wyjątków, bo jest ich baaaaardzo dużo, a tym i tak będzie się zajmował księgowy danej spółki. Dla ciekawych odsyłam np. do Ustawy o rachunkowości czy Ustawy od podatku dochodowym od osób prawnych.

Najważniejsze fakty (podatkowe) związane ze spółką z o.o. to:

 • W przypadku pełnej księgowości, którą należy prowadzić w spółce z o.o. mamy do czynienia z przychodami i kosztami podatkowymi, oraz przychodami i kosztami bilansowymi, które nie zawsze muszą być równe. Oznacza to, że dochód, który przedstawimy np. w bilansie na koniec roku, nie zawsze jest taki sam jak dochód, stanowiący podstawę do obliczenia podatku,
 • Dochód spółki z o.o., podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, który wynosi 19 % lub w 15 % (szczegóły w art. 19 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych),
 • Po opodatkowaniu dochodu, zysk spółki z o.o. może być podzielony między wspólników spółki jako tzw. dywidenda. Od takiej formy wypłaty wspólnicy także muszą zapłacić podatek w wysokości 19 %. Płatnikiem podatku w tej sytuacji jest spółka, co oznacza, że wspólnicy dostają wypłatę w kwocie netto (pomniejszoną o podatek).

 

Na co jeszcze powinno się zwrócić uwagę, prowadząc biznes?

 • wszelkie płatności związane z wykonywaną działalnością gospodarczą pomiędzy przedsiębiorcami powinny być wykonywane za pośrednictwem rachunku bankowego, jeżeli kwota jednorazowo przekracza 15 000 zł,
 • przedsiębiorca zawsze powinien posługiwać się NIP-em – powinien go wskazywać w komunikacji z innymi osobami lub organami w zakresie dotyczącym jego działalności gospodarczej,
 • przedsiębiorca, który działa online, czyli oferuje towary i usługi w sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży na odległość za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych (w Internecie), obowiązkowo zamieszcza w ofercie: firmę, NIP, siedzibę albo adres.

O innych elementach nowej ustawy Prawo Przedsiębiorców możesz przeczytać w artykułach:

10 korzyści, jakie daje Konstytucja Biznesu dla dotychczasowych przedsiębiorców

8 powodów dla których nowa ustawa Prawo Przedsiębiorców powinna być Twoją biblią!

Oraz posłuchać na prowadzonych przeze mnie lajwach na moim fanpage Managerka Umów (polub go!):

Konstytucja Biznesu biblią dla przedsiębiorcy! 

https://www.facebook.com/LegalnyBiznesOnlineIP/videos/181853192418700/

Jak prowadzić biznes bez opłacania ZUS-ów – #LegalnaKawa

https://www.facebook.com/LegalnyBiznesOnlineIP/videos/183861775551175/

 

Jeżeli macie jakieś pytania, napiszcie je w komentarzu, a ja i Anna postaramy się  na nie odpowiedzieć.

Jeżeli chciałbyś uzyskać poradę księgową lub rozliczyć PIT skontaktuj się jak najszybciej z Anną Wojnar. Pamiętaj, że PIT-y rozliczamy do końca kwietnia 2018 r., a konsultacja może wprowadzić Twój biznes i przychody na wyższy poziom! 🙂

Chcesz wiedzieć kim jest Anna Wojnar? 🙂

Nazywam się Anna Wojnar, jestem księgową, która stara się udowadniać, że podatków nie trzeba się bać!

Ukończyłam trzy stopnie kursów w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, a wiedzę teoretyczną już od kilku lat utrwalam poprzez pracę w zawodzie.

Obecnie freelancerka, a już niedługo właścicielka biura rachunkowego „PAPIEROLOGIA”, które będzie świadczyć usługi zarówno stacjonarnie, jak i online, a przede wszystkim kreatywnie!

Prywatnie mama, żona i właścicielka bloga rękodzielniczego „Wszystkiego po trochu”.

 

Uważam, że artykuł ten może przydać się jeszcze komuś? Daj mu znać!

Jeśli masz pytania – pytaj w komentarzach. Będziemy odpowiadać.

Na koniec pamiętaj, że nawet prowadząc działalność nierejestrową dotyczy Cię również RODO. Aby wdrożyć go łatwo i szybko w swojej działalności skorzystaj z mojej oferty Pakietu RODO dla Małych Firm, aby go kupić kliknij w baner poniżej:

rodo

Wszystkiego legalnego!

Ilona

 

Stan prawny na dzień 16.03.2018 r.

Jeżeli potrzebujesz stałego wsparcia w prowadzeniu swojego biznesu sprawdź – #Legalną Strefę Biznesu!

Grafika promująca produkt ;EGALNA STREFA BIZNESU
Dołącz do grona przedsiębiorców, którzy chcą działać legalnie.

Awatar użytkownika

Cześć! Nazywam się Ilona Przetacznik i jestem radcą prawnym. Pokazuję małym przedsiębiorcom na co zwrócić uwagę podpisując umowę oraz wskazuję legalną stronę biznesów online.