Udostepnij

Na co można wydać mikropożyczkę?

Pandemia koronawirusa, z dnia na dzień zmieniła naszą rzeczywistość i wywróciła do góry nogami uporządkowane życie.

Zamknięto szkoły i przedszkola. Niektórzy przedsiębiorcy, znaleźli się w trudnej sytuacji związanej z pogodzeniem pracy z opieką nad dziećmi. Inni natomiast, zostali całkowicie pozbawieni możliwości prowadzenia swoich biznesów.

Z myślą o tych wszystkich przedsiębiorcach, powstała specustawa. Znana nam wszystkim jako Tarcza antykryzysowa, która szturmem wkroczyła na polską scenę ekonomiczną. 

Wprowadziła różne formy pomocy, różne dofinansowania. Jednym z nich jest mikropożyczka. To „aż” 5000 zł, które można wydać na bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej. No właśnie – czyli na co? O tym w dzisiejszym wpisie!

https://legalnybiznesonline.pl/top-5-bledy-we-wnioskach-o-wsparcie-finansowe-w-dobie-koronawirusa/
Zastanawiasz się czy dobrze wypełniłeś wniosek o pomoc w ramach Tarczy antykryzysowej? Sprawdź TOP 5 błędów we wnioskach, aby ich nie popełnić!

Co na temat mikropożyczki mówi specustawa?

Czym jest mikropożyczka?

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w art. 15zzd ust. 1 definiuje pojęcie mikropożyczki:

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć, jak wypełnić wniosek o mikropożyczkę, koniecznie przeczytaj moje wskazówki:

https://legalnybiznesonline.pl/mikropozyczka-jak-z-niej-skorzystac-poradnik/

Na co można wydać mikropożyczkę?

O tym mówiłam podczas #LegalnaKawa nr 100 więc jeśli wolisz słuchać i oglądać niż czytać to możesz to zrobić TUTAJ. Zasubskrybuj też mój kanał na You Tube. 

Podczas video omawiam też inne wydatki i odpowiadam na komentarze uczestników live.

Krótko mówiąc, pożyczka ta ma służyć pokryciu bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, którego firma, ucierpiała z powodu obecnej sytuacji, związanej z epidemią koronawirusa w naszym kraju.
I przede wszystkim, co należy podkreślić – ma pomóc przedsiębiorcy w utrzymaniu się na rynku. Tak, aby nie był zmuszony do zamknięcia swojej firmy. Można więc wywnioskować, że mikropożyczka jest przeznaczona na pokrycie najpotrzebniejszych wydatków. Takich, które przedsiębiorca musi płacić bez względu na to, czy ma obroty czy też ich nie ma. 

Słowem kluczowym i wartym wyjaśnienia, są bieżące koszty prowadzenia działalności

To na co nie może zostać spożytkowana mikropożyczka?

Próżno szukać w specustawie, konkretnych wskazań dotyczących tego, na co możesz wydać pieniądze pochodzące z tej formy wsparcia. Nie znajdziesz tam także informacji, dotyczących ewidencjonowania i zestawienia kosztów pokrytych ze środków w ramach mikropożyczki.

Aby więc odpowiedzieć na postawione w tytule artykułu pytanie, należy najpierw dokładniej uściślić czym są owe koszty.

Czym jest przychód?

Jak w swoim e-booku „Lista kosztów podatkowych”, pisze Aleksandra Kasińska-Skiba z prawnikopodatkach.pl:

 Kosztami podatkowym (tzw. kosztami uzyskania przychodów) są koszty poniesione w celu: osiągnięcia przychodu, zachowania źródła przychodu, zabezpieczenia źródła przychodu. Kosztem podatkowym będzie jedynie faktycznie poniesiony wydatek, tzn. musisz faktycznie zapłacić za towar czy usługę.

W związku z tym to, co zaliczasz do kosztów związanych z prowadzeniem Twojego biznesu, musi się z nim wiązać, aby móc wykazać, że w ramach właśnie tej konkretnej działalności, którą prowadzisz poczyniłeś takie a nie inne wydatki w celu jej utrzymania

Co na ten temat mówi umowa o mikropożyczkę?

Paragraf 2 „Umowy pożyczki o numerze tożsamym z numerem złożonego wniosku na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy” mówi, że:

 Pożyczkobiorca zobowiązuje się do: 

1) Wykorzystania pożyczki zgodnie z celem określonym w § 1 ust. 1. 

2) Terminowej spłaty pożyczki w ratach zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki, o którym mowa w § 4 ust. 1.

3) Niezwłocznego zawiadomienia Urzędu Pracy o wszelkich okolicznościach mających wpływ na realizację zobowiązań wynikających z umowy. 

4) Udzielania rzetelnych informacji i wyjaśnień oraz udostępnienia wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy.

Z kolei, paragraf 1 ust. 1 umowy mówi, że:

 Starosta, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, udziela Pożyczkobiorcy ze środków Funduszu Pracy pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak wynika z powyższego, jesteś zobowiązany do udzielenia wszelkich informacji w przypadku kontroli.

Musisz też udostępnić wszelkie dokumenty, więc także faktury i rachunki dokumentujące to, na co wydałeś mikropożyczkę.

Dlatego poniżej mam dla Ciebie rozwiązanie, które pomoże w takim dokumentowaniu.

Jak informuje resort pracy i money.pl :

 “Żadne wydatki nie będą kwestionowane, o ile przedsiębiorca wykaże, że są to wydatki związane z działalnością”

Także wracamy do punktu wyjścia ? 

Przykładowe wydatki

W dalszym ciągu trudno jest Ci określić, jakie wydatki będą tymi, które możesz zaliczyć do związanych z prowadzeniem swojej działalności?

W takim razie spójrz na przykładową listę. 

Przykładowe wydatki, które ponosi przedsiębiorca:

  • koszty utrzymania lokalu,
  • opłacanie składek ZUS,
  • spłaty kredytów,
  • koszty abonamentowe (telefon, Internet itp.),
  • bieżące koszty konserwacji urządzeń,
  • koszty programów księgowych, czy innych (koszty licencji),
  • opłacanie podatków,
  • poniesione koszty prowadzenia i utrzymania strony internetowej,
  • koszty sprzętu (ale tutaj raczej takiego, który np. się zepsuł i należy go wymienić),
  • koszty związane z opłaceniem pracowników/współpracowników.

Do takiej listy, dodajesz kolejno wydatki, które są związane stricte z Twoim biznesem. Jak na przykład zakup towaru.

Co z zakupem nowego sprzętu?

Trzeba uważać z kupowaniem nowego sprzętu do firmy, który do tej pory nigdy nie był potrzebny. Ciężko powiedzieć, czy będą i jak będą kontrolować to urzędnicy, ale pamiętajmy, że maja w tym celu kilka lat i nikt nie chciałby aby skontrolowano go za 4,5 roku, prawda?

Jeśli z kolei, kupujesz sprzęt dlatego, że awarii uległ poprzedni, albo wiele czynników wskazuje, na to, że teraz akurat naprawdę go potrzebujesz, to zrób to jednakże odpowiednio udokumentuj i skomentuj tenże zakup! Tak na wszelki wypadek… 

Jak dokumentować wydatki?

Bez względu na to, że specustawa milczy na temat dokumentowania tego, na co wydajesz pieniądze pochodzące z udzielonej mikropożyczki, musisz liczyć się z tym, że będziesz zobligowany do udowodnienia faktu, że zostały one wydane na koszty związane z prowadzoną przez Ciebie firmą.

Jeżeli nie będziesz w stanie udowodnić, że prawidłowo je wydałeś, możesz mieć problem z ubieganiem się o umorzenie mikropożyczki.

Najbezpieczniejszym i zarazem najprostszym sposobem dokumentowania wydatków związanym z mikropożyczką, jest prowadzenie prostej ewidencji, na przykład w formie tabeli.

Może to wyglądać tak:

mikropożyczkę

Sprawdź też dokładnie, kiedy dostałeś mikropożyczkę. Wtedy nie przegapisz momentu złożenia wniosku o jej zwrot! 

O tym jeszcze napiszę w kolejnych artykułach, więc śledź blog na bieżąco. 

Mamy w końcu jeszcze około 2-3 miesięcy (w zależności od tego, kto kiedy złożył wniosek i otrzymał pieniądze z tytułu mikropożyczki) na śledzenie tematu jej zwrotu. 

Podsumowanie – na co wydasz mikropożyczkę

Pamiętaj więc, że mimo tego, że w specustawie nie znajdziesz konkretnych rozwiązań i wskazówek dotyczących wydatkowania i prowadzenia ewidencji wydanych środków z mikropożyczki, musisz to robić zgodnie z literą prawa.
Biorąc oczywiście pod uwagę fakt, że przy ewentualnej kontroli urzędnika, musisz wskazać, że wydane środki są związane z kosztami prowadzenia Twojej działalności gospodarczej. W przeciwnym razie, możesz na siebie ściągnąć konsekwencje prawne jak i finansowe. 

Więcej na temat tarczy antykryzysowej dowiesz się z mojego e-booka “Tarcze antykryzysowe w pytaniach i odpowiedziach” zaktualizowanego o tarczę 3.0.!:

pożyczkę

Możesz też ze mną porozmawiać – postaram się rozwiać Ci wszelkie niejasności i problemy związane nie tylko z samą mikropożyczką, ale i całą tarczą antykryzysową.

mikropożyczkę

Wszystkiego Legalnego!
Ilona Przetacznik

Stan prawny na dzień 28.05.2020.

Autorka wpisu

Ilona Przetacznik

Nazywam się Ilona Przetacznik i jestem radcą prawnym. Pokazuję przedsiębiorcom jak działać legalnie w Internecie, jak zawierać skuteczne umowy i sprawnie wdrożyć RODO w swojej działalności.

Zapisz się do Newslettera

I otrzymaj prezent Audyt Prawny Biznesu Online

Warto przeczytać

Shopping Cart