Udostepnij

Sprzedaż internetowa a PKD. Jakie wybrać w działalności online

PKD dla kursów online i działalności w Internecie – jakie wybrać, gdy zakładasz firmę lub jeśli startujesz ze sprzedażą kursów online? Sprzedaż internetowa a PKD to ważny temat, jeśli planujesz prowadzić działalność online. Musisz bowiem wiedzieć w jaki sposób wybrać kody, zwłaszcza, że może być to wyzwaniem.

Sprzedaż internetowa a PKD. Kod PKD dla kursów online i działalności w internecie.

Ostatnio rozmawiałam z koleżanką, która właśnie postanowiła założyć działalność gospodarczą, przechodząc działalność bez rejestracji. Mogłoby się wydawać, że nie ma niczego prostszego, bo obecnie sprowadza się to do kilku kliknięć i wszystko można załatwić z poziomu komputera. Ale niestety, zatrzymała się na… kodach PKD, które przecież należy wybrać i wpisać we wniosku!

Chcesz założyć legalny sklep online i potrzebujesz pomocy? Zamów usługę E-sklep „pod klucz” – przygotuję dla Ciebie kompleksowe wdrożenie prawne Twojego sklepu internetowego.

Najważniejszym kodem PKD jest ten dominujący, główny, przeważający. Jego również należy wyraźnie wskazać. Jest to główny obszar Twojej działalności. 

Biorąc pod uwagę art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy o CEIDG, wpisowi do CEIDG podlegają dane ewidencyjne takie jak m.in. przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności.

Jak widać, wskazanie PKD jest obowiązkiem prawnym i zresztą bez tego nie wyślesz formularza w systemie CEIDG i nie zarejestrujesz tym samym firmy. 

W sekcji 06.2 wniosku o założenie działalności gospodarczej znajdziesz wymóg podania:

 • przeważającego rodzaju działalności gospodarczej wg PKD 2007
 • pozostałych rodzajów działalności gospodarczej wg PKD 2007 

Wybór kodów - PKD w działalności online

Gdy klikniesz „wybierz” masz możliwość wybrania z listy odpowiednich kodów. I tutaj często zaczynają się schody. 

Co wybrać, gdy działasz w Internecie, sprzedajesz kursy online, e-booki, produkty elektroniczne, a nawet produkty fizyczne lub szkolisz albo udzielasz konsultacji? Jaki PKD dla sklepu internetowego powinieneś wybrać w takiej sytuacji?

W tym wpisie postaram się podpowiedzieć Ci, w którą stronę możesz iść. Bo ostateczny wybór i dopasowanie do Twojej sytuacji zawsze należy tylko do Ciebie. Sam znasz swój biznes najlepiej.

Wyszukiwarkę kodów PKD znajdziesz tutaj >>> , a szczegóły dotyczące zawartości kodów PKD tutaj>>>.

Sprzedaż internetowa kursów a PKD. Jaki PKD przy sprzedaży kursów online?

Przede wszystkim sprzedając kursy online, warto pamiętać o takich PKD, które się do nich odnoszą. Jednak koniecznie zastanów się, co jeszcze, być może pokrewnego, chcesz wykonywać w przyszłości albo już wykonujesz w ramach swojej działalności online.

Wtedy warto wpisać trochę więcej, ale nawet jeśli tego nie zrobisz, zawsze możesz uzupełnić swój wniosek. Zwłaszcza że obecnie wszystko odbywa się w formie elektronicznej i dzieje się dosyć szybko. 

Poniżej podaję Ci konkretne kody PKD wraz z opisem ich zawartości, które możesz wyszukać i zastosować. 

Oto przykładowe PKD. W tym miejscu podałam tylko tytuły PKD, ale dalej w artykule znajdziesz wyjaśnienie, co może wchodzić w zakres niektórych z tych kodów.

Chcesz założyć swój sklep online? Zajmujesz się sprzedażą w internecie produktów fizycznych albo elektronicznych, jak e-booki czy kursy online? Zobacz kurs Legalna Sprzedaż – znajdziesz w nim potrzebne wzory dokumentów, formularze oraz poradniki.

Kod PKD 47.91 Z i inne. PKD kursów online – przykładowa lista

47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

47.99 – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

58.11 – wydawanie książek,

58.19 – pozostała działalność wydawnicza,

59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

59.20.Z działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

62.01.Z – pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i wspomaganie oprogramowania, włączając pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników,

62.02.Z – planowanie i projektowanie systemów komputerowych, które łączą sprzęt komputerowy, oprogramowanie i technologie komunikacyjne, włączając szkolenia dla użytkowników,

62.09.Z – planowanie i projektowanie systemów komputerowych, które łączą sprzęt komputerowy, oprogramowanie i technologie komunikacyjne, włączając szkolenia dla użytkowników,

63.11.Z przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

63.12działalność portali internetowych,

63.99 – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

73.11.Z – działalność agencji reklamowych – prowadzenie kampanii reklamowych,

73.12.C – pośrednictwo w sprzedaży miejsc na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),

74.20.Z – działalność fotograficzna,

85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy działasz legalnie w sieci, czy Twoja strona www jest zgodna z prawem POBIERZ BEZPŁATNIE poradnik ze wskazówkami i zadaniami >>> KLIKNIJ I POBIERZ<<<< AUDYT PRAWNY BIZNESU ONLINE I STRONY WWW!

Audyt prawny biznesu online i strony www
Audyt prawny biznesu online i strony www

Sprzedaż internetowa a PKD. Jakie PKD przy szkoleniach i konsultacjach, czy doradztwie – przykłady

85.59 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podklasa ta obejmuje:

 • edukację, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania,
 • działalność placówek kształcenia praktycznego, placówek kształcenia ustawicznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • korepetycje, włączając korepetycje z języków obcych,
 • działalność ośrodków prowadzących kursy wyrównawcze,
 • kursy przygotowujące do egzaminu z wiedzy zawodowej,
 • kursy komputerowe,
 • naukę religii, 
 • kursy udzielania pierwszej pomocy, 
 • szkoły przetrwania,
 • szkolenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • kursy szybkiego czytania,
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań, uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych oraz doskonaleniem zawodowym (włączając: kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy kompetencji ogólnych, turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników).

85.60 Działalność wspomagająca edukację

Podklasa ta obejmuje:

 • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
 • działalność komisji egzaminacyjnych,
 • działalność dotyczącą oceny szkoleń,
 • organizowanie programów wymiany studenckiej,
 • działalność edukacyjną zespołów przedszkoli i szkół.

Sklep internetowy a PKD. Jaki PKD przy sprzedaży poprzez sklep internetowy – przykłady

Kolejne przykłady PKD dla sprzedaży internetowej. Jaki PKD dla sklepu internetowego wybrać? Jako przykład mamy:

47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

47.99 – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

58.11 – Wydawanie książek

Podklasa ta obejmuje wydawanie:

 • książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji, włączając słowniki i encyklopedie, w formie drukowanej, elektronicznej i dźwiękowej lub w Internecie,
 • atlasów, map i wykresów w formie drukowanej i elektronicznej.

58.19Pozostała działalność wydawnicza

Podklasa ta obejmuje:

 • wydawanie, włączając udostępnianie w trybie on-line:
 • katalogów,
 • materiałów reklamowych,
 • fotografii, rycin i pocztówek,
 • kartek z życzeniami,
 • formularzy,
 • plakatów, reprodukcji dzieł sztuki,
 • pozostałych wyrobów drukowanych
 • wydawanie (udostępnianie) danych statystycznych i innych informacji w trybie on-line

63.12 – Działalność portali internetowych

Podklasa ta obejmuje:

 • działanie witryn internetowych, które wykorzystują wyszukiwarki, aby generować i utrzymywać obszerne bazy danych internetowych adresów i treści w formacie łatwym do wyszukania,
 • działanie pozostałych witryn internetowych, które działają jak portale internetowe, tj.: strony mediów dostarczających aktualne informacje.

63.99 – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje pozostałą działalność w zakresie usług informacyjnych, gdzie indziej niesklasyfikowaną, taką jak:

 • zautomatyzowane udzielanie informacji przez telefon,
 • wyszukiwanie informacji wykonywane na zlecenie,
 • dostarczanie wycinków w zakresie informacji i wycinków prasowych itp.

73.11.Z – działalność agencji reklamowych – prowadzenie kampanii reklamowych

73.12 C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

73.20 – Badanie rynku i opinii publicznej

Podklasa ta obejmuje:

 • badanie potencjału rynkowego, popytu i zwyczajów konsumentów w celu zwiększenia sprzedaży i wprowadzania nowych produktów, włączając analizę statystyczną uzyskanych wyników,
 • badanie opinii publicznej w kwestiach zagadnień politycznych, gospodarczych i społecznych oraz analizę statystyczną uzyskanych wyników.

74.90 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

 • pośrednictwo w interesach tj. organizowanie zaopatrzenia lub sprzedaży dla małych i średnich firm, z wyłączeniem pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
 • pośrednictwo w zakupie lub sprzedaży patentów,
 • działalność związaną z wyceną, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (antyki, biżuteria itp.),
 • kontrolę dokumentów przewozowych, informacje dotyczące stawek za fracht,
 • działalność związaną z prognozowaniem pogody,
 • doradztwo w zakresie bezpieczeństwa,
 • działalność agronomów i ekonomistów rolnych,
 • doradztwo w sprawach środowiska naturalnego,
 • pozostałe doradztwo techniczne,
 • doradztwo inne niż doradztwo z zakresu architektury lub inżynierii oraz doradztwo w zakresie zarządzania,
 • działalność związaną z opracowywaniem kosztorysów,
 • działalność agentów lub agencji występujących w imieniu indywidualnych osób, w celu zaangażowania do filmu, teatru oraz innej działalności artystycznej lub sportowej, wydania książek, nagrań muzycznych, scenariuszy sztuk, prac artystycznych i fotografii przez wydawców, producentów itp.

74.40 – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Podklasa ta obejmuje działalności związane z dzierżawą własności intelektualnej i podobnych produktów, za którą pobierane są opłaty w formie tantiemów lub opłat licencyjnych dla ich właściciela.
Mianowicie dzierżawa tych produktów może dotyczyć: zezwolenia na reprodukcję, wykorzystywania w późniejszych procesach lub produktach, koncesji autoryzowanej dystrybucji (franszyzy). To znaczy, że obecni właściciele mogą, ale nie muszą, być twórcami tych produktów.

Podklasa ta obejmuje:

 • dzierżawę własności intelektualnej, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, takich jak książki lub oprogramowanie komputerowe,
 • tantiemy lub opłaty licencyjne płacone za prawo do korzystania z: 
  • prawa do patentu,
  • znaków handlowych, nazwy marek,
  • prawa do badania i oceny minerałów,
  • franszyzy.

Prowadzisz sklep internetowy? A może dopiero planujesz zająć się sprzedażą online? Koniecznie zobacz E-book Sprzedaż Internetowa. Co w środku? Potrzebne wzory dokumentów, gotowe formularze i wiele więcej! Sprawdź >>TUTAJ<<.

PKD dla działalności online. Jaki PKD dla Wirtualnych Asystentek – przykład

Omówiliśmy temat sprzedaży internetowej i właściwego PKD, odpowiedzieliśmy też na pytanie, jaki PKD dla sklepu internetowego wybrać. Czas wziąć na tapet usługi Wirtualnej Asystentki. Bez wątpienia jest to:

82.11 – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność związaną z codzienną administracyjną obsługą biura, taką jak: recepcja, planowanie finansowe, rachunkowość, księgowość, obsługa personelu i dostarczanie poczty, wykonywaną na zlecenie.

Sprzedaż internetowa a PKD. Domniemanie prawdziwości PKD wpisanych we wniosku 

Art. 44 ust. 4 ustawy o CEIDG mówi, że:

„Domniemywa się, że dane i informacje, o których mowa w ust. 1, udostępniane przez CEIDG są prawdziwe. W przypadku stwierdzenia niezgodności tych danych lub informacji ze stanem faktycznym każdy ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym właściwy organ”

Pamiętaj więc, że to, co wpiszesz do wniosku o założenie działalności gospodarczej, musi być zgodne ze stanem faktycznym.

Co, gdy dopiero startujesz ze sprzedażą kursów online? Jaki PKD dla sprzedaży internetowej na początek?

Po prostu dopisz odpowiednie PKD w CEIDG. Skorzystaj z formularza zmiany wniosku. Zobacz obrazek poniżej.

CEIDG - azmiana danych- PKD w działalności online

Rewolucyjna nowelizacja przepisów – dlaczego jeszcze kody PKD są tak istotne?

W stycziu 2021 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące reklamacji i nie tylko. Temat jest przeze mnie  rozpracowany i na blogu znajdziesz serię artykułów – poradników oraz gotowych rozwiązań (w tym regulaminów!), które pomogą Ci się zorganizować w nowej rzeczywistości. 

W dużym skrócie – sprzedawcy będą musieli uwzględnić również reklamacje produktów zakupionych przez przedsiębiorców. Wcześniej nie trzeba było tego robić, bo chronieni byli głównie konsumenci. 

Jest tutaj jednak pewne wyłączenie – zakup nie może być dokonany w związku z prowadzoną działalnością zawodową.

Więcej przeczytasz np. w >>TYM WPISIE<<.

Sprzedaż internetowa a PKD i reklamacje. Jak sprawdzić? 

Właśnie po kodach PKD. To jeden ze sposobów. Jeśli dany przedsiębiorca nie ma w PKD określonego przedmiotu działalności związanego z zakupionym produktem, to wtedy reklamację uwzględniamy. Jeśli jednak ma, a reklamację składa, to należy mu odpisać, że reklamacja z tego właśnie powodu nie zostanie uwzględniona.

Czyli jeśli umowa ma charakter zawodowy (mieści się w zakresie kodów PKD) – nie uwzględniasz reklamacji. Oczywiście, najlepiej, jeśli masz taką możliwość przewidzianą w regulaminie.

Gotowe wzory pism i odpowiedzi do klientów znajdziesz w E-booku #Legalna Sprzedaż Internetowa. Prawo przyjazne e-sprzedawcy.

To, co mnie zastanawia, to księgowy punkt widzenia… Bo jeśli coś nie ma służyć przedsiębiorcy do celów zawodowych, to na jakiej podstawie kupuje to… na firmę…? Ale to zostawmy na inny artykuł;) 

Więcej w temacie nowych przepisów i zmian, które weszły w życie w styczniu 2021 roku i obowiązują każdego sprzedawcę, znajdziesz w tym artykule:

LEGALNY SKLEP INTERNETOWY I SPRZEDAŻ KROK PO KROKU. KOMPLEKSOWY PORADNIK >>>>

Śledź mojego bloga, bo szykuję więcej artykułów dotyczących sprzedaży internetowej a PKD i nadchodzących zmian oraz praktyczne rozwiązanie związane z regulaminami i niezbędną dokumentacją!

Podsumowując, mam nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny. Daj mi koniecznie znać w komentarzu oraz zadaj swoje pytanie. Prześlij go znajomym, którzy potrzebują tej wiedzy. 

Na koniec, jeżeli potrzebujesz indywidualnej konsultacji z radcą prawnym w tym zakresie, skontaktuj się ze mną, a z przyjemnością omówię z Tobą temat prowadzenia działalności online od strony prawno-praktycznej ?  Napisz do mnie tutaj >>> kontakt@legalnybiznesonline.pl

Szukasz wzorów dokumentów, poradników i kursów online, które pomogą Ci założyć sklep internetowy i prowadzić go zgodnie z prawem? Zajrzyj >>TUTAJ<<.

Wszystkiego Legalnego!

Ilona Przetacznik

 

Stan prawny na dzień 23.07.2021 r.

Aktualizacja: 25.08.2023

https://legalnybiznesonline.pl/sklep-internetowy-w-2021/

Zobacz najnowsze, aktualne artykuły na blogu! >>>

Koronawirus a przedsiębiorcy i straty oraz dodatkowe koszty – jak sobie z tym poradzić?
Autorka wpisu

Ilona Przetacznik

Ilona Przetacznik

Radca prawny, przedsiębiorca, ekspert prawa online, prawa autorskiego, AI, e-commerce, RODO i umów. Certyfikowany Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Dostarcza nieszablonowe rozwiązania prawne pomnażające zyski i spokój przedsiębiorcom, zarówno na początku ich drogi, jak i w rozwoju. Jej butikowa kancelaria prawna dostarcza merytoryczne wsparcie i przygotowanie dokumentów oraz wzorów w sklepie prawnym #LBO.

Zapisz się do Newslettera

I otrzymaj prezent Audyt Prawny Biznesu Online

Warto przeczytać

Shopping Cart