Tarcza antykryzysowa 2.0 – co zmienia?

Czas czytania: 6 minut

W dniu 16 kwietnia Prezydent podpisał zmiany do obecnej tarczy antykryzysowej.

Nie zmieniło się wiele, ale za to pojawiło się kilka istotnych nowości. Pozwalają one na skorzystanie z różnych form pomocy nowym grupom przedsiębiorców!

I to jest bardzo ważna informacja.

Dzisiaj w dużym skrócie powiem, co zmieniła tarcza 2.0, a jeśli chcesz więcej informacji i odpowiedzi na pytania to koniecznie zajrzyj do nowego e-booka “Tarcza antykryzysowa w pytaniach i odpowiedziach” dostępnym TUTAJ>>> E-book jest prawie gotowy i zostanie ukończony w tym tygodniu! Niższa cena obowiązuje do 27 maja!

Najnowsza wersja Tarczy – 3.0 – e-book znajdziesz tutaj >>>

Skąd te zmiany? Akty prawne – Tarcza Antykryzysowa 2.0

Zmiany w ramach tzw. Tarczy 2.0 zostały wprowadzone do ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Najnowsza ustawa zmieniająca to ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Owszem, bardzo ciężko czyta się te zmiany, gdyż każda “poprawka” musi być porównywana z tekstem ustawy z 2 marca, a tak naprawdę to z 31 marca 😉 Bo Tarcza 2.0 zmienia ustawę “bazową”, czyli tą z 2 marca właśnie.

Ale dywagacje prawne pozostawmy. Zajmiemy się konkretami istotnymi dla przedsiębiorców.

Świadczenie postojowe a tarcza antykryzysowa 2.0

Co zmieni się w zakresie mocno oczekiwanego świadczenia postojowego?

Głównie to, że obecnie mogą starać się o nie przedsiębiorcy, którzy :

 • rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. (tutaj nie ma zmiany na 1 kwietnia…),
 • nie zawiesili tej działalności,
 • ich przychód spadł o 15% w porównaniu z miesiącem poprzednim.

Zniknął próg 15 681 zł przychodu. Czyli teraz każdy kto spełni powyższe warunki uzyska świadczenie niezależnie od tego, ile osiągnął przychodu.

Osoby na umowy cywilnoprawne

Tutaj zyskają osoby, które umowy cywilnoprawne podpisały przed 1 kwietnia 2020 r. a nie jak było wcześniej przed 1 lutego. To bardzo dobra wiadomość!

W końcu od 1 lutego do 1 kwietnia jeszcze wiele mogło się wydarzyć i nie było ogólnej paniki związanej z koronawirusem ani zakazów i ich skutków, jakie pojawiły się później. Umowy były podpisywane, a nawet pracownicy zatrudniani.

Świadczenie będzie też przyznawane nawet do 3 razy! Wcześniej było ono jednorazowe.

Mikropożyczka dla przedsiębiorców

W końcu o mikropożyczkę mogą starać się też przedsiębiorcy nie zatrudniający pracowników. I nie budzi to wątpliwości.

Wcześniej możliwość pożyczki (tak naprawdę bezzwrotnej) przysługiwała tylko przedsiębiorcom, którzy zatrudniali minimum 1 pracownika.

Następnie, aby była ona umorzona musieli utrzymać zatrudnienie.

Obecnie, przedsiębiorcy nie musza składać oświadczenia o stanie zatrudnienia, co powoduje, że należy się ona również tym, którzy nikogo nie zatrudniają.

Kiedy pożyczka ulegnie umorzeniu?

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

I takie oświadczenie musi złożyć.

Więcej o tym, gdzie i jakie dodatkowe warunki należy spełnić, aby uzyskać mikropożyczkę znajdziesz w e-booku “Tarcza antykryzysowa w pytaniach i odpowiedziach” tutaj.

Tarcza antykryzysowa 3.0. – Poradnik dla przedsiębiorców!

Jak złożyć wniosek o mikropożyczkę?

Poradnik jak to zrobić krok po kroku raz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz we wpisie poniżej:

Dofinansowanie dla samozatrudnionych

Czyli dla przedsiębiorców, którzy nikogo poza sobą nie zatrudniają. Prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i co najwyżej współpracują z podwykonawcami.

Takich przedsiębiorców jest całkiem sporo i oni również mogą uzyskać dofinansowanie w ramach walki z koronawirusem.

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15 zzc).

Musi oczywiście nastąpić spadek obrotów o 30%, 50% albo 80%, co dokładnie precyzuje ustawa.

Co zmieniono?

Tutaj to raczej zmiana doprecyzowująca pewne nieścisłości, których jest wiele w aktach prawnych pisanych w pośpiechu.

Generalnie, chodzi o okresy przyznania dofinansowania.

Jest ono przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku o takie dofinansowanie.

Przedsiębiorca nie musi też składać oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Tarcza 2.0 a pomoc dla przedsiębiorców z powodu koronawirusa - czy jest realna?
Tarcza 2.0 a pomoc dla przedsiębiorców z powodu koronawirusa – czy jest realna?

Korzystasz z ulgi na start? Zobacz co należy Ci się w ramach tarczy antykryzysowej w poniższym artykule oraz czy zostaniesz zwolniony z ZUS.

Obowiązki po otrzymaniu dofinasowania

Wcześniej wyraźnie było wskazane, że przedsiębiorca, który uzyska takie dofinansowanie jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie, oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.

Po zmianach, wyrzucono drugą część obowiązków i nie trzeba już prowadzić działalność po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.

Wystarczy, że działalność gospodarcza będzie prowadzona przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.

Nadal nie można mieć jednak zaległości do końca trzeciego kwartału 2019 r. Dotyczy to :

 • zobowiązań podatkowych,
 • składek na ubezpieczenia społeczne,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy

Usunięto jedynie Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dofinansowanie dla pracodawców

Tutaj również zaszły pewne zmiany. Podobnie jak w przypadku samozatrudnionych zmienił się okres.

Więcej będzie o tym w e-booku.

Zmiany w zwolnieniach z ZUS-u

Do tej pory ze zwolnienia w opłacaniu składek ZUS mogły skorzystać tylko dwie grupy przedsiębiorców:

 1. zatrudniający do 9 pracowników włącznie,
 2. niezatrudniający, którzy nie przekroczyli progu przychodów (300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.)

Po wejściu w życie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, poszerzono krąg uprawnionych do skorzystania z tej pomocy.

Nowe zasady – warunki zwolnienia z ZUS w tarczy antykryzysowej 2.0

Jako przedsiębiorca skorzystasz ze zwolnienia w opłacaniu składek ZUS, jeżeli:

 1. zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych. Opłacasz składki za swoich pracowników, a więc byłeś zgłoszony jako ich płatnik:
 2. przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
 3. w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień
  31 marca 2020 r.,
 4. w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień
  30 kwietnia 2020 r.

A jeśli opłacasz składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, Twój przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto oraz wykonywałeś działalność przed 1 lutego 2020 r.

Przedsiębiorcy zatrudniający od 1- do 49 pracowników

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych i byłeś zgłoszony jako płatnik składek swoich pracowników:

 1. przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
 2. w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
 3. w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

możesz skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu składek ZUS w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

Jeśli chodzi o zwolnienie z ZUS należy spełnić jeszcze kilka innych warunków, o których postaram się powiedzieć podczas kolejnej #LegalnejKawy na moim fanpage (zachęcam do polubienia).

Więcej szczegółów i odpowiedzi na istotne pytania Czytelników znajdziesz w e-booku.

Sprawdź także inne obowiązki przedsiębiorcy w 2020 r.!

Inne zmiany i formy pomocy a tarcza antykryzysowa 2.0

Jak wiesz, tarcza antykryzysowa, a tym samym tarcza 2.0. wprowadza jeszcze inne formy pomocy.

Należą do nich m.in. dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, wsparcie postojowe, czy subwencje i większe pożyczki, na które czeka wielu przedsiębiroców.

Śledzę to wszystko i będę uzupełniać na bieżąco w e-booku “Tarcza antykryzysowa w pytaniach i odpowiedziach”. Planuję również nagrania video związane z tarczą, które będą dołączane dla osób posiadających e-booka.

Mam nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny. Podziel się nim proszę z kolejnymi osobami.

Jeśli chcesz dostawać bieżące informacje istotne dla przedsiębiorców, nie tylko prowadzących biznesy online (chociaż teraz to podstawa i już chyba każdy jest w świecie online) to koniecznie zapisz się na listę subskrybentów mojego newslettera. Możesz to zrobić pobierając przy tym poprzedni, bezpłatny e-book o tarczy antykryzysowej TUTAJ >>> Tę grupę subskrybentów poinformuję jako pierwszą o nowym e-booku i materiałach dodatkowych!

Kompleksowy poradnik obejmujący wszystkie wersje tarczy – aktualizacja do 3.0. znajdziesz tutaj >>>

Posiadasz jakieś pytania? Zadaj je w komentarzu pod tym wpisem!

Wolisz słuchać i oglądać? Zajrzyj do #LegalnejKawy nr 95, w której omawiam zmiany z tarczy 2.0.!

Wszystkiego Legalnego!

Ilona Przetacznik

Stan prawny na dzień 19.04.2020 r.

Awatar użytkownika

Cześć! Nazywam się Ilona Przetacznik i jestem radcą prawnym. Pokazuję małym przedsiębiorcom na co zwrócić uwagę podpisując umowę oraz wskazuję legalną stronę biznesów online.