CEIDG a RODO

Ulga na start a zwolnienie z ZUS.

Czas czytania: 4 minut

Czy tarcza antykryzysowa na to pozwala?

Obecna sytuacja ekonomiczna w naszym kraju, to temat numer jeden. Niestety w miarę upływu dni i kolejnych zapowiadanych przez władze zmian, zapanował chaos informacyjny. Czasami nawet prawnikom, ciężko przebrnąć przez ten cały stos nowych rewelacji. Jesteśmy dosłownie bombardowani kolejnymi zmianami. Nie pomaga w tym nawet nowa ustawa, która 1 kwietnia weszła w życie.

Z tego względu przedstawiam Wam jak od strony samej ustawy wygląda sprawa osób, które skorzystały z ulgi na start, gdyż w tym temacie pojawiają się dwa stanowiska. Co więcej, sam ZUS przekazuje stanowisko zupełnie inne niż to które jest w ustawie.

Wiem, że większość z Was traktuje ZUS a zwłaszcza jego infolinię jak wyrocznię, ale należy pamiętać o jednym – naczelnym punktem wyjścia jest ustawa i ona stanowi podstawę do dalszych działań.

Należy także pamiętać, że w każdym urzędzie (także w ZUSie) pracują ludzie, którzy najzwyczajniej w świecie mogą się pomylić, jak interpretować przepisy.

Ulga na start co to jest i co mówią przepisy?

Ulga na start jest to wyjście naprzeciw tym, którzy rozpoczynają prowadzić własną firmę. Ale nie tylko.

To ułatwienie także dla przedsiębiorców, którzy podejmują działalność ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonują jej na rzecz byłego pracodawcy (art. 18 ust. 1 Prawo przedsiębiorców).

Taki przedsiębiorca nie podlega wówczas obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Jeśli rozpocznie działalność pierwszego dnia miesiąca, to uwzględni ten miesiąc jako pierwszy z 6 miesięcy korzystania z ulgi. Jeśli natomiast rozpocznie działalność w trakcie miesiąca, to okres ulgi liczy się od kolejnego miesiąca kalendarzowego.

Co jeszcze daje ulga na start i jak ją otrzymać?

Ulga na start to przede wszystkim niższe składki, a te same uprawnienia.

Więcej o uldze, warunkach jej otrzymania, zasadach i funkcjonowaniu znajdziesz na stronie ZUS-u tutaj.

Co o uldze na start mówi tarcza antykryzysowa?

Wielu przedsiębiorców korzystających z ulgi na start zastanawia się, czy mogą skorzystać z uprawnień przyznawanych przez tarczę antykryzysową. W końcu są przedsiębiorcami…

Ta kwestia wymaga sporego wyjaśnienia, bo póki co odpowiedź brzmi po prostu: nie…

Jeżeli prześledzimy dokładnie Ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, to dojdziemy do wniosku, że jednak tacy przedsiębiorcy są wyłączeni ze skorzystania ze zwolnienia ze składek ZUS.

Wskazuje na to dokładnie art. 31 zo ust. 2 tarczy antykryzysowej. Ale nie tylko. Bo odsyła on do kilku innych przepisów, z których dopiero można taki wniosek wysunąć.

Znajdziemy w nim następujące sformułowanie dotyczące tego, kiedy i co najważniejsze – jakiego przedsiębiorcę, zwalnia się z opłacania składek ZUS.

Zwalnia się z opłacania składek ZUS „na wniosek płatnika składek, będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321)”.

Słowem wyjaśnienia – płatnik składek to właśnie nasz przedsiębiorca, bo opłaca składki. I musi on być przedsiębiorcą w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy.

A może chcesz znać odpowiedzi na większość pytań dotyczących Tarczy Antykryzysowej, łącznie z kwestiami dotyczącymi Tarczy 2.0 (nowej specustawy)?? Koniecznie kup e-book, który właśnie dla Ciebie przygotowuję!

Tarcza antykryzysowa ebook
ulga na start a zwolnienie z ZUS
Kup teraz.

Kim jest przedsiębiorca według ZUS-u?

Idąc dalej i sprawdzając o czym mówi art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, czytamy:

Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się: 1) osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, z wyjątkiem ust. 6a.

Z kolei, wspomniany ustęp 6a mówi, kogo nie uważa się za przedsiębiorcę:

Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność nie uważa się w rozumieniu niniejszej ustawy osoby fizycznej, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców).

Kogo nie uważa się za przedsiębiorcę?

Przechodząc do przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców art. 18 ust 1 mówi kim jest przedsiębiorca korzystający z ulgi, czyli nie-przedsiębiorca według ZUS.

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

A więc chodzi tutaj dokładnie o przedsiębiorcę korzystającego z ulgi na start, który przez okres 6 miesięcy nie ma obowiązku opłacania ubezpieczenia społecznego.

Nieprecyzyjne przepisy o uldze

Przepisy o zwolnieniach ze składek w zakresie rozumienia przedsiębiorcy są bardzo nieprecyzyjne. Dlaczego?

Skoro nie uważa się za przedsiębiorcę kogoś kto korzysta z ulgi na start to czy w ogóle może skorzystać z pozostałym form pomocy dla przedsiębiorców??

Czy spełni warunek prowadzenia działalności gospodarczej przed 1 lutego?

Jeśli przedsiębiorca w styczniu był na uldze na start to według art. 8 ust. 6a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie prowadził działalności, mimo że prowadził ją w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej. 

Co zrobi ZUS jeśli złożysz wniosek?

Prawdopodobne odmówi zwolnienia.

Problem jest taki, że tarcza antykryzysowa wskazuje najpierw osobę wykonującą pozarolniczą działalność w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a potem mówi tylko o „wykonywaniu działalności”. 

Konstrukcja przepisu wskazuje jednak, że ciągle chodzi o pozarolniczą działalność w rozumieniu u ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Eliminuje to zupełnie osoby na uldze na start…

Czy właściciel firmy, korzystający z ulgi na start ma prawo do otrzymania świadczenia postojowego?

W czasie ulgi na start nie można skorzystać ze zwolnienia od składek w ramach tarczy, ale można otrzymać świadczenie postojowe.

Jeśli spełnia się warunki jego przyznania.

Podsumowanie

Tak, więc wniosek i wynik analizy przepisów jest jeden – osobom, których dotyczy ulga na start, uprawnienie do zwolnienie ze składek ZUS, po prostu nie przysługuje. Są automatycznie wyłączeni z grona uprawnionych do wnioskowania o tą pomoc.

Natomiast ZUS stoi na stanowisku, że takie osoby mogą (po spełnieniu odpowiednich warunków), wnioskować o świadczenie postojowe.

Tarcza antykryzysowa
ulga na start a zwolnienie z ZUS

Zobacz też inne artykuły na blogu, które mogą pomóc rozwinąć Ci biznes online i nie tylko!

Więcej na temat Tarczy Antykryzysowej

https://legalnybiznesonline.pl/pkd-w-dzialalnosci-online/

Wszystkiego Legalnego!

Ilona Przetacznik

Awatar użytkownika

Cześć! Nazywam się Ilona Przetacznik i jestem radcą prawnym. Pokazuję małym przedsiębiorcom na co zwrócić uwagę podpisując umowę oraz wskazuję legalną stronę biznesów online.