Udostepnij

Dotacje na założenie kobiecego biznesu. Artykuł gościnny specjalisty od dotacji

Jest oczywiste, że przedsiębiorczość kobiet jest na wysokim poziomie, zwłaszcza jeśli chodzi o tworzenie własnych przedsięwzięć. Kobiety, statystycznie rzecz biorąc, osiągają imponujące wyniki, szczególnie w branży e-commerce i organizacji eventów online.

Zgodnie z raportem Fundacji Kobiety e-biznesu z 2020 roku, 62% ankietowanych kobiet planuje rozpocząć korzystanie z Internetu jako narzędzia biznesowego w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Jeżeli myślisz o uruchomieniu własnej działalności lub poszukujesz źródeł finansowania dla swojego pomysłu na biznes, poniżej przedstawiam kilka rozwiązań, jak zdobyć dotacje na założenie kobiecego biznesu.

Poniższy artykuł jest artykułem gościnnym Jana Braatza, specjalisty od dotacji i twórcy jednego z najpopularniejszych blogów poświęconych m.in. tematyce zdobywania dofinansowań na założenie działalności gospodarczej bizplanner.pl/blog.

FIRMA W DAMSKIM WYDANIU

W Polsce aż 40% zarejestrowanych firm jest zarządzanych przez kobiety. Dane te dowodzą, że zarządzanie firmą nie jest wyłącznie męską domeną, choć często słowo „przedsiębiorca” kojarzy się głównie z mężczyznami.

Kobiety odnoszą liczne sukcesy w świecie biznesu, a ich drogi kariery są niezwykle różnorodne, podobnie jak motywacje, które kierują nimi przy wchodzeniu w świat przedsiębiorczości. Część z tych przedsięwzięć biznesowych wynika z ewolucji relacji z pracodawcami, jednak znaczna liczba kobiecych firm jest efektem pasji do innowacji i pragnienia realizacji własnych pomysłów.

Jeśli chcesz mieć dostęp do szkoleń prawnych i biznesowych, aby rozwijać swój biznes, a także dowiadywać się na bieżąco o zmianach prawnych, to koniecznie zapoznaj się z Akademią #Legalnej Strefy biznesu. Znajdziesz tam wiele wartościowej wiedzy, która realnie wpłynie na rozwój Twojej firmy i Ciebie jako osoby przedsiębiorczej. Kliknij TUTAJ, aby poznać pełną ofert lub kliknij grafikę poniżej. 

Akademia #Legalnej Strefy Biznesu
Akademia #Legalnej Strefy Biznesu

KARIERA KOBIETY W BIZNESIE: WERYFIKACJA KONCEPCJI PRZEDSIĘBIORCZEJ

Dla osiągnięcia sukcesu w biznesie, zarówno u kobiet, jak i mężczyzn, istotne są cechy charakteru i unikalne atrybuty osobowości, które predysponują do zarządzania firmą. Sukces biznesowy opiera się na kompetencjach takich jak: skuteczne organizowanie pracy, zarządzanie zespołem czy efektywne zarządzanie finansami. Kobiety na stanowiskach właścicielskich wykazują pewne szczególne zachowania, które są charakterystyczne dla ich podejścia do biznesu.

Pomysły na biznes, również te realizowane przez kobiety, są coraz częściej gruntownie analizowane. Narzędziem, które to umożliwi, jest działalność nierejestrowana. Ta forma działalności wymaga spełnienia kilku warunków.

Przede wszystkim, miesięczny przychód nie może przekroczyć 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, uwzględniając należności, nawet jeśli nie zostały rzeczywiście otrzymane.

Dodatkowo nie możesz skorzystać z NDG jeżeli prowadziłaś działalność gospodarczą w ciągu ostatnich 60 miesięcy.

Jedną z głównych zalet działalności nierejestrowanej jest brak obowiązku opłacania składek ZUS. To doskonała opcja, aby przetestować swoje założenia biznesowe, zrozumieć potrzeby klientów i właściwości oferowanych usług czy produktów.

Co więcej, działalność nierejestrowana nie zamyka drogi do uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności. Nie figurujesz się w rejestrach przedsiębiorców, więc nie masz zamkniętej drogi.

Dodatkowo taka działalność może posłużyć jako test przed formalnym uruchomieniem pełnoprawnej działalności gospodarczej.

Dotacje na założenie kobiecego biznesu
KARIERA KOBIETY W BIZNESIE: WERYFIKACJA KONCEPCJI PRZEDSIĘBIORCZEJ

FIRMA BEZ PIENIĘDZY: DOTACJE NA ZAŁOŻENIE KOBIECEGO BIZNESU

Kiedy mamy przemyślany koncept biznesowy, doświadczenie na rynku, bazę klientów oraz zaplanowaną strategię marketingową, to brak środków finansowych może być przeszkodą w rozwoju. Dodatkowe finansowanie może jednak znacznie przyspieszyć rozwój naszej działalności. Skoncentrujmy się na możliwościach uzyskania dotacji na start firmy.

Na szczęście dostępne są dotacje na założenie firmy. Przybliżę Ci każdą z nich pokrótce.

JAK URUCHOMIĆ FIRMĘ DAMSKĄ BEZ KAPITAŁU: DOTACJE Z URZĘDU PRACY

Dofinansowanie na założenie kobiecego biznesu z Urzędu Pracy, to jednorazowa pomoc w wysokości od 4 do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Kwoty te różnią się w zależności od regionu i zazwyczaj oscylują w granicach od 25 000 zł do ponad 35 000 zł.

CO ZROBIĆ, BY UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJĘ NA ZAŁOŻENIE KOBIECEGO BIZNESU Z PUP

Zanim otrzymasz dofinansowanie PUP musisz spełnić wymagania stawiane są przed przyszłym beneficjentem tej pomocy. Ubiegając się o dotację z Urzędu Pracy, trzeba spełnić warunki:

 • być zarejestrowanym bezrobotnym,
 • nie prowadzić JDG (wpis do CEIDG) przez minimum 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • nie być beneficjentem dofinansowania z Urzędu Pracy,
 • nie być karanym za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • nie odmówić przyjęcia pracy lub innej formy pomocy kierowanej przez Urząd Pracy (oczywiście bez podania uzasadnionej przyczyny),
 • a także nie przerwać z własnej winy szkoleń, stażu, realizacji indywidualnego planu działania z Urzędu Pracy.

PUP raczej nie wyznaczają minimalnego okresu na bezrobociu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. W większości przypadków po zarejestrowaniu się w Urzędzie Pracy można złożyć wniosek. Pamiętaj, że mogą być lokalne odstępstwa od tej reguły.

PRZEZNACZENIE DOFINANSOWANIA Z URZĘDU PRACY NA KOBIECY BIZNES

Główną kwestią, która interesuje wszystkich ubiegających się o dofinansowanie, jest przeznaczenie otrzymanych środków. Każdy Urząd Pracy może wprowadzać pewne odstępstwa, jednak główny zarys pomocy jest bardzo zbieżny w większości powiatów.

PUP często stosują progi procentowe, w jakich dane wydatki muszą się zmieścić. Często są to:

 • marketing (z reguły między 10-30 proc. kwoty dofinansowania),
 • środki do dalszej odsprzedaży (między 20-50 proc. kwoty dotacji),
 • konsultacje m.in. prawne (między 2-5 proc. kwoty dofinansowania).

Z omawianego dofinansowania bez ograniczeń można sfinansować zakupy o charakterze inwestycyjnym. Głównie chodzi tutaj o takie pozycje jak:

 • urządzenia,
 • maszyny,
 • oprogramowanie,
 • środki transportu z uwzględnieniem wytycznych danego Urzędu Pracy (jak wspomniałem, nie każdy zezwala na takie wydatki).
Dotacje na założenie kobiecego biznesu
DOTACJE NA KOBIECY BIZNES NA OBSZARACH WIEJSKICH

DOTACJE PFRON, CZYLI POMOC DLA KOBIET Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Dotacja dla osób niepełnosprawnych obejmuje wyższe kwoty niż standardowe dotacje z Urzędu Pracy. Jako Wnioskodawca możesz ubiegać się o środki równe nawet do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Z reguły jednak środki przewidziane na pomoc dla osób niepełnosprawnych z PFORN są w widełkach między 35 000 zł a 50 000 zł.

Przeznaczenie dotacji PFRON jest zbieżne z tym przedstawionym przy dofinansowaniu z Urzędu Pracy.

UNIJNE DOTACJE NA BIZNES KOBIECY

Dotacje unijne dla kobiecych przedsiębiorstw składają się z kilku elementów:

 • po pierwsze: szkolenia grupowe,
 • następnie: indywidualne konsultacje,
 • dalej: jednorazowa pomoc finansowa na start firmy (średnio między 23 000 zł a 25 000 zł),
 • na koniec: wsparcie pomostowe (czasami 2 100 zł miesięcznie przez pierwszy rok działalności).

Całkowita wartość wsparcia finansowego dla zakładania firmy często oscyluje między 40 000 a 50 000,00 zł.

Fundusze pojawią się prawdopodobnie od końca 2024 roku.

DOTACJA UNIJNA DLA KOBIET: BENEFICJENCI

Dotacje na założenie kobiecej firmy możemy podzielić ze względu na wiek przyszłych beneficjentów:

 • dla osób powyżej 30 roku życia (Regionalne Programy Operacyjne),
 • dla osób przed 30 rokiem życia (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

Dotacje unijne dla kobiet z ww. programów występować będą w całym kraju.

Abu ubiegać się o dotację unijną należy przynależeć do jednej z grup defaworyzowanych. Są to:

 • po pierwsze, zarejestrowani w PUP,
 • następnie, bezrobotni niezarejestrowane w PUP,
 • imigranci,
 • dodatkowo, reemigranci-Polacy, którzy byli za granicą przez co najmniej 6 miesięcy (bez przerwy),
 • co więcej, odchodzący z rolnictwa i ich rodziny oraz
 • tzw. ubodzy pracujący – gdy zarobki danej osoby nie przekraczają płacy minimalnej,
 • zatrudnieni na umowach krótkoterminowych,
 • czasami także pracujący w ramach umów cywilno-prawnych.

Pobierz darmowy e-book o nierejestrowanej działalności gospodarczej, z którego dowiesz się najważniejszych informacji. Wszystko zebrane w jednym miejscu, aby jak najbardziej ułatwić Ci start! Kliknij powyższą grafikę i poznaj szczegóły. Kliknij poniższą grafikę i dowiedz się więcej.

Nierejestrowana Działalność Gospodarcza. Odbierz darmowy e-book.
Nierejestrowana Działalność Gospodarcza. Odbierz darmowy e-book.

DOTACJE NA KOBIECY BIZNES NA OBSZARACH WIEJSKICH

Ciekawe dotacje znajdują się na obszarach wiejskich, gdzie dostępne są obecnie najwyższe kwoty pomocy. Kwota dofinansowania dla kobiet na obszarach wiejskich mieści się w zakresie od 50 000 do 100 000 zł.

Ostateczna wysokość wsparcia jest ustalana na poziomie lokalnym. Ciekawostką jest, że te środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej są dostępne nawet bez statusu osoby bezrobotnej. Choć Lokalne Grupy Działania mogą przyznawać dodatkowe punkty za ten status, nie jest on zwykle kluczowym czynnikiem decyzyjnym.

Od 2024 zostanie zwiększony pułap pomocy do 150 000 zł, jednak nie więcej niż 65% wartości kosztów kwalifikowalnych.

LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA (LGD): CO TO?

<p>LGD to organizacje skupiające się na poprawie jakości życia na obszarach wiejskich poprzez m.in. wspieranie przedsiębiorczości. Swoim działaniem obejmują miejscowości do 20 000 mieszkańców.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOTACJĘ LGD

Warunkiem ubiegania o pomoc jest meldunek na terenie wsparcia przez LGD. 

Co więcej, nie możesz być ubezpieczony w KRUS, ani nie prowadzić działalności gospodarczej przez określony czas (od 2024 warunek min. 12 miesięcy liczony przed złożeniem wniosku).

DOTACJE LGD NA ZAŁOŻENIE KOBIECEGO BIZNESU: CO KUPISZ?

Pomoc może być przeznaczona na m.in.:

 • prace remontowo-budowlane,
 • zakup oprogramowania, licencji, patentów,
 • zakup wyposażenia i maszyn.

Do tej pory dotacje LGD pozwalały na zakup środków transportu (pod pewnymi warunkami), jednak nie ma pewności, że będzie to koszt kwalifikowalny także w 2024 roku.

Musisz pamiętać, że w przypadku inwestycji trwale związanej z nieruchomością (np. budowa/przebudowa budynku) będziesz zobowiązana do udokumentowania prawa do dysponowania tą nieruchomością w momencie wnioskowania o dofinansowanie.

DOTACJE ZWROTNE NA KOBIECY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE

Oferowane są nisko oprocentowane pożyczki, mające na celu wsparcie w zakładaniu własnej działalności. W każdym regionie Polski dostępni są pośrednicy tego programu, gdzie można złożyć wniosek wraz z biznesplanem. Środki finansowe pochodzą z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Rządowy program „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie” jest skierowany dla:

 • przede wszystkim studentów ostatniego roku studiów,
 • absolwentów szkół wyższych do 4 lat po ukończeniu studiów,
 • osób bezrobotnych, w tym opiekunów osób niepełnosprawnych szukających pracy.

Od 2024 mogą wystąpić zmiany – prawdopodobnie dopuszczone zostaną osoby pracujące. Czekamy na potwierdzenie tej informacji.

Korzystne warunki finansowania pożyczki obejmują:

 • stałe oprocentowanie bazowe na cały okres kredytowania – obecnie wynosi poniżej 1,5%,
 • brak opłat prowizyjnych za udzielenie pożyczki na preferencyjnych warunkach,
 • możliwość finansowania do 7 lat, w tym okres karencji wynoszący do 12 miesięcy,
 • aktualnie maksymalna kwota wsparcia sięga niemal 120 tysięcy złotych, co jest zależne od średniego wynagrodzenia w gospodarce.
Indywidualna obsługa prawna
Indywidualna obsługa prawna

DOTACJE NA ZAŁOŻENIE KOBIECEGO BIZNESU

Kwestia uzyskiwania dotacji i korzystania z pożyczek preferencyjnych jest obszerna i pełna niuansów. Można by napisać obszerny poradnik liczący setki stron na ten temat i mimo to nie wyjaśnić wszystkich aspektów.

Aby skutecznie wybrać odpowiednie narzędzia finansowe wspierające rozpoczęcie działalności gospodarczej, kluczowe jest dokładne zrozumienie Twojej indywidualnej sytuacji oraz potrzeb, a także dokładne przeanalizowanie dostępnych opcji. W mojej pracy zawodowej skupiam się na pomocy moim Klientom w realizacji ich marzeń o własnym biznesie, zdobywając dla nich preferencyjne pożyczki i dofinansowania.

Proces analizy sytuacji i możliwości Klienta jest czasochłonny i może zająć nawet kilka godzin. Dlatego, jeśli jesteś zainteresowana poznaniem dostępnych dla Ciebie opcji finansowania, serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną.

Co roku pomagam setkom Klientów w otwieraniu zyskownych przedsiębiorstw, korzystając z dostępnych środków finansowych, takich jak dotacje i pożyczki preferencyjne. Chętnie wesprę również Ciebie w zbudowaniu sukcesu, który pozwoli Ci wyprzedzić konkurencję.

logo biz planner rgb

Autor artykułu Jan Braatz:

 • swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się także na kanale BizPlannerPl na youtube.com,
 • jest autorem licznych publikacji internetowych o tematyce dofinansowań na założenie działalności,
 • publikuje regularnie interesujące treści w social mediach facebook, instagram, tikok,
 • ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na kierunku Finanse i Rachunkowość,
 • założył firmę Biz Planner, która zajmuje się, w głównej mierze, pozyskiwaniem funduszy na rozpoczęcie działalności. Nieprzerwanie, od 2019 roku, pozyskuję setki dotacji rocznie,
 • dzięki szerokiej wiedzy i kompetencjom w zakresie świata dotacji, jest niezależnym doradcą, który dopasowuje odpowiednie fundusze na start firm Klientów,
 • skutecznie pozyskuje dofinansowania na założenie działalności gospodarczej w całej Polsce, setki przepracowanych wniosków procentują w znajomości zawiłych procedur i doradztwie najkorzystniejszych rozwiązań.
 • W 2022 pozyskał ponad 5 500 000 zł na finansowanie działalności gospodarczych,
 • jest mentorem w Szkole Rodzenia Biznesu WICCI
 • był także prelegentem na Ekonomicznym Forum Kobiet WEF w 2022 w Katowicach,
 • jest autorem ebooka „Biznes w zasięgu ręki – jak zdobyć dofinansowanie z Urzędu Pracy”.

BIZ PLANNER:

 • Pomaga skutecznie zdobywać dofinansowania na założenie działalności gospodarczej Klientom w całej Polsce. Nieprzerwanie, od 2019 roku, pozyskuje setki dotacji rocznie.
 • Dzięki szerokiej wiedzy i kompetencjom w zakresie świata dotacji, jest niezależnym doradcą, który dopasowuje odpowiednie fundusze na start firm Klientów.
 • Skuteczność firmy i pragmatyczne podejście do uzyskania dotacji na start znajduje uznanie wśród klientów: Sprawdź opinie.
Autorka wpisu

Ilona Przetacznik

Ilona Przetacznik

Radca prawny, przedsiębiorca, ekspert prawa online, prawa autorskiego, AI, e-commerce, RODO i umów. Certyfikowany Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Dostarcza nieszablonowe rozwiązania prawne pomnażające zyski i spokój przedsiębiorcom, zarówno na początku ich drogi, jak i w rozwoju. Jej butikowa kancelaria prawna dostarcza merytoryczne wsparcie i przygotowanie dokumentów oraz wzorów w sklepie prawnym #LBO.

Zapisz się do Newslettera

I otrzymaj prezent Audyt Prawny Biznesu Online

Warto przeczytać

Shopping Cart