Jak uniknąć kasy fiskalnej w sprzedaży usług i towarów online?

Czas czytania: 4 minut

Pewnie słyszałeś, że sprzedając produkty osobom fizycznym (czyli nie- firmom) musisz mieć kasę fiskalną. Jej brak powoduje, że niestety działasz niezgodnie z prawem. Sprzedaż musi być ewidencjonowana. Czy jednak zawsze tak jest? A może biznes online pozwala uniknąć kasy fiskalnej i dodatkowych kosztów?

Kasa fiskalna to nie tylko koszt samego sprzętu (ok. 1500 zł), ale też koszt czasu jaki musisz poświęcić na ewidencjonowanie sprzedaży, paragonów, itd. Może to być problematyczne, szczególnie w kontekście zysków ze sprzedaży.

 

Czy w biznesie online można uniknąć kasy fiskalnej?

Pewnie się zastanawiasz czy jest taki biznes, w którym kasy można uniknąć? A skoro jesteś na moim blogu to myślisz, jak jej uniknąć działając online, prawda?

Mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Tak – kasy fiskalnej da się uniknąć, ale pod pewnymi warunkami.

I wcale nie są one takie trudne do spełnienia.

 

Z czego wynika obowiązek prowadzenia kas fiskalnych?

Teraz trochę przepisów. Uwaga – czytasz na własną odpowiedzialność. Jeśli nie lubisz przejdź dalej 😊

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (tak to się nazywa fachowo) wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.). Mówi on, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Na szczęście są zwolnienia…

Od dnia 1 maja 2019 r. obowiązuje ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r., poz. 675) wprowadzająca zmiany m.in. w przepisach art. 111 ustawy o VAT.

Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku posiadania kas fiskalnych, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa.

To właśnie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r., poz. 2519) daje pewne zwolnienia z kas.

Zgodnie z § 2 ust. 1 tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

 

Warunek – usługi tylko online

W poz. 36 ww. załącznika wskazano dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Natomiast w poz. 37 tego załącznika wymieniono, świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

 

Uff, co to oznacza dla Ciebie?

Jeżeli Twoje usługi nie są wymienione w § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas (wymienione są usługi, których zwolnienie nie dotyczy, głównie dostawy paliw, tytoniu, usługi kosmetyczne, fryzjerskie, przewozowe) to masz szansę być zwolnionym z obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

Jakie zatem warunki musisz spełnić, żeby być zwolnionym z kasy fiskalnej?

 1. Płatności od klientów są przyjmowane na rachunek bankowy za pośrednictwem wiodącego operatora płatności
 2. Każde zamówienie klientów skutkuje utworzeniem indywidualnego numeru zamówienia w systemie sprzedażowym oraz numeru transakcji w systemie operatora płatności
 3. Operator płatności prowadzi ewidencję wszystkich wpłat/wypłat w postaci raportów
 4. Dzienny raport sprzedażowy jest podstawą ewidencji na potrzeby podatku VAT. Raport ten obejmuje zamówienia opłacone.
 5. Usługi nie zostały wymienione w § 4 rozporządzenia.

 

Przykłady zwolnień

 • Sprzedaży usług elektronicznych np. ebook, audiobook, prasa elektroniczna, dostęp cyfrowy, aplikacja, licencja na treści, vouchery kwotowe, vouchery produktowe, punkty, przegląd prasy oraz inne usługi w formie subskrypcji lub jednorazowego zakupu
 • Usługi poprzez serwisy internetowe, które wysyłane są na podany przez klienta adres e-mail za które świadczący otrzymuje zapłatę w całości na jego rachunek bankowy,

Jeśli chcesz sprawdzić, czy działasz legalnie w sieci, czy Twoja strona www jest zgodna z prawem POBIERZ BEZPŁATNIE poradnik ze wskazówkami i zadaniami >>> KLIKNIJ I POBIERZ<<<< AUDYT PRAWNY BIZNESU ONLINE I STRONY WWW!

Audyt prawny biznesu online i strony www

Czy sprzedaż produktów fizycznych w modelu dropshipping również korzysta ze zwolnienia?

 

Tak, pod podobnymi warunkami:

 1. Płatności od klientów są przyjmowane na rachunek bankowy za pośrednictwem wiodącego operatora płatności.
 2. Pośrednik przekazuje Spółce należną wartość w formie przelewu bankowego
 3. Zamówienia pobraniowe wykazywane są w dziennym i miesięcznym raporcie sprzedażowym.
 4. Klient w ramach jednego zamówienia może zakupić produkty fizyczne.
 5. Takie zamówienie można opłacić jedynie z góry poprzez mechanizm operatora płatności.
 6. Towary, które są sprzedawane przez Wnioskodawcę w systemie wysyłkowym nie zostały wymienione w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia.

 

Jakie to mogą być produkty?

 • Sprzedaży towarów tj. książka (wersja papierowa),
 • gry, puzzle (forma fizyczna) oraz
 • zabawki (forma fizyczna), (innych niż wymienione w § 4 rozporządzenia) w systemie wysyłkowym na rzecz osób fizycznych.

 

Kiedy nie skorzystasz ze zwolnienia?

 • w przypadku sprzedaży produktów fizycznych zapisanych na nośniku materialnym (tj. książki, gry, muzyka, filmy)
 • książki (wersja papierowa + płyta CD), audiobooki (CD-Audio),
 • muzyka (CD-Audio, DVD, płyta analogowa),
 • filmy (DVD-video, CD-Video, Blu-Ray),
 • gry i puzzle (gry komputerowe: CD-ROM, Blu-Ray, DVD-ROM) .

 

 Czy to tak na zawsze? Termin.

I teraz uwaga!

Te ułatwienia póki co maja trwać tylko do 2021! Ale jest szansa, że zostaną przedłużone. Zobaczymy.

Wolisz oglądać niż czytać? Obejrzyj #LegalnąKawę:)

https://www.facebook.com/LegalnyBiznesOnlineIP/videos/438755260031722/

O co chodzi z tymi interpretacjami przepisów?

Przygotowując ten artykuł korzystałam z interpretacji indywidualnej nr 562280/I

Pamiętaj, że Twoja sytuacja może być zupełnie inna lub tylko trochę inna.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego.

Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

 

Jeżeli masz wątpliwości zgłoś się do urzędu skarbowego z wnioskiem o interpretacje indywidualną albo zapytaj dobrego doradcy podatkowego lub dobrej księgowej.

 

Wszystkiego Legalnego!

Ilona Przetacznik

 

 

Stan prawny na dzień 25.11.2019 r.