Grafika do wpisu: Promocje i obniżki cen 2023

Promocje i obniżki cen 2023. Sprawdź nadchodzące zmiany w prawie!

Czas czytania: 6 minut

Black Friday, przeceny świąteczne, wielka wyprzedaż magazynu… Te hasła kojarzą się z szaleństwem zakupów i… manipulacją sprzedawców. Często dzień przed „wielką wyprzedażą” podnoszą cenę produktu, by finalnie sprzedać go po cenie regularnej. Jedyna różnica jest taka, że w dniu wyprzedaży, obok ceny regularnej, widzimy wielki napis „promocja”. Takie działania to ewidentne wprowadzanie klientów w błąd, przy wykorzystaniu skłonności konsumenta do zakupu produktu przecenionego. Nowe przepisy mają pomóc walczyć z tą nieuczciwą praktyką sprzedawców i to w bardzo prosty sposób…

Dyrektywa Omnibus wprowadza kilka bardzo pozytywnych zmian. Pozytywnych naturalnie z perspektywy konsumenta. Między innymi reguluje właśnie kwestię nieuczciwego manipulowania przez sprzedawców cenami produktów. Żebyśmy jednak mogli stosować regulacje wynikające z dyrektywy, najpierw muszą zostać wprowadzone zmiany w kilku ustawach. Między innymi w ustawie o informowaniu o cenach towarów i usług.

Data wejścia zmian w życie nie jest jeszcze znana, ale na podstawie zamieszczonego projektu już wiemy, jakie zmiany szykuje ustawodawca w zakresie manipulacji cenami.

Projekt zmian na dzień 28 października 2022 roku został przekazany prezydentowi i marszałkowi senatu. Prace nad ustawą są jeszcze niedokończone.

Grafika ilustrująca wpis: Promocje i obniżki cen 2023, Koniec z fałszywymi promocjami w 2023! Promocje i obniżki cen 2023 – jak przygotować się na zmiany?
Promocje i obniżki cen 2023 – jak przygotować się na zmiany? https://unsplash.com/photos/q3o_8MteFM0

Koniec z fałszywymi promocjami w 2023!

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o cenach towarów i usług sprzedawca będzie musiał przekazać klientowi w sposób jednoznaczny, informacje o najniższej cenie danego artykułu jaka obowiązywała w przeciągu ostatnich 30 dni. Taką informację będzie mógł umieścić na przykład obok aktualnej ceny.

Ważne, aby klient jednoznacznie mógł określić czy aktualnie obowiązująca cena jest ceną najniższą, biorąc pod uwagę ceny konkretnego produktu do 30 dni wstecz.

Takie rozwiązanie pomoże skutecznie zwalczyć oszustwa sprzedawców dotyczące sztucznych obniżek niemających z promocją nic wspólnego. 

„Art. 4.

1. W miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru lub usługi w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen.

2. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki”.

Promocje i obniżki cen 2023 – jak ma to działać w praktyce?

Skoro znamy już teorię, to pora na praktykę. Według nowych przepisów sytuacja będzie wyglądać następująco:

Grzegorz prowadzi sklep internetowy „X”. Sprzedaje breloczki. Wśród breloczków jest breloczek-komar, w cenie 15 zł. Grzegorz, 2 stycznia, decyduje się obniżyć cenę komara do 8 złotych. Na stronie, obok komara, zamieści cenę aktualną (8 zł) oraz poprzednią (15 zł).

8 stycznia breloczek-komar znów zostanie wystawiony na sprzedaż w cenie regularnej. Na stronie, obok ceny aktualnej, powinna pojawić się również informacja o tym, że najniższa cena breloczka, licząc 30 dni wstecz, wynosiła 8 zł. 

15 stycznia Grzegorz znów zmienia cenę „komara”, tym razem na 10 zł. Co w takiej sytuacji? Obok ceny aktualnej (10 zł), powinien zamieścić wzmiankę, o tym, że najniższa cena breloczka przez ostatnie 30 dni wynosiła 8 zł. 

ZOBACZ PRAKTYCZNĄ KARUZELĘ NA MOIM INSTAGRAMIE W TEMACIE PROMOCJI >

Podsumowując. Ustalając nową cenę dla danego produktu, sprzedawca będzie musiał sprawdzić, czy na 30 dni wstecz cena produktu nie była niższa, niż ta aktualna. Jeśli tak, to taka informacja będzie musiała zostać przekazana klientowi. 

Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zawsze, obok ceny aktualnej, przedsiębiorca informował również o cenie regularnej.

„Art. 4 

(…)

3. Jeżeli dany towar lub dana usługa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie od dnia oferowania tego towaru lub tej usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

4. W przypadku towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki, z zastrzeżeniem, że termin, o którym mowa w ust. 2 i 3, nie ma zastosowania.”

Przykład:

Przykład: promocje i obniżki cen 2023

Przykład: promocje i obniżki cen 2023

Promocje i obniżki cen 2023 – jak przygotować się na zmiany?

Obowiązek informowania klientów o najniższych cenach danego produktu dotyczy tylko okresu 30 dni wstecz. Oczywiste, że po wprowadzeniu zmian klienci będą sceptycznie podchodzić do cen produktów wiedząc, że proponowana cena nie jest ceną najniższą. Każdemu klientowi zależy na tym, żeby kupić produkt możliwie jak najtaniej. 

Żeby uniknąć sytuacji, w której aktualna cena produktu nie będzie możliwie najniższą, można wprowadzać zniżki stopniowo. Wtedy zawsze aktualna cena będzie tą najniższą.

Alternatywnie, można zmiany cen produktów planować z wyprzedzeniem o 30 dni. To pomoże uniknąć ewentualnych wpadek.

Dobrym rozwiązaniem może okazać się stałe zamieszczenie przy produkcie informacji o jego cenie regularnej. Oczywiście, z komunikatu będzie musiało jasno wynikać, że jest to cena podstawowa, od której przedsiębiorca stosuje obniżkę. 

Pobierz bezpłatnego e-booka i przygotuj się na zmiany już teraz! To nie jest tylko 1 rozdział, ale pełnoprawny e-book, w którym znajdziesz wartościową wiedzę.

E-book “Ważne zmiany prawne w sprzedaży 2022/2023”

Co będzie grozić przedsiębiorcom, którzy nie zastosują się do przepisów? 

Kara może być dosyć surowa… Sprzedawca, który nie poinformuje konsumenta o cenie towaru, zgodnie z nowymi wytycznymi będzie mógł zostać ukarany grzywną w wysokości aż 20 tysięcy złotych. To oczywiście maksymalna kwota grzywny.

Co więcej, jeśli sprzedawca nie wykona swoich obowiązków wynikających z nowych przepisów co najmniej trzykrotnie, nałożona na niego grzywna wyniesie do 40 tysięcy złotych. 

„Art. 6.

1. Jeżeli przedsiębiorca nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1–5, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 20 000 zł.

2. Jeżeli przedsiębiorca nie wykonał obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1–5, co najmniej trzykrotnie w okresie 12 miesięcy, licząc od dnia, w którym stwierdzono naruszenie tych obowiązków po raz pierwszy, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 40 000 zł”.

Webinar: Rewolucyjne zmiany w prawie sprzedaży internetowej 2022/2023
Webinar: Rewolucyjne zmiany w prawie sprzedaży internetowej 2022/2023

Co będzie wpływać na wysokość nałożonej grzywny?

Zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 6 ust. 3 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług:

„Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnia:

1) stopień naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1–5, w tym charakter, wagę, skalę i czas trwania takiego naruszenia tych obowiązków;

2) dotychczasową działalność przedsiębiorcy, w tym podjęte przez niego działania w celu złagodzenia lub naprawienia szkody poniesionej przez konsumentów, wcześniejsze naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1–5, przez tego przedsiębiorcę, uzyskane przez przedsiębiorcę korzyści majątkowe lub straty w związku z naruszeniem tych obowiązków;

3) wielkość obrotów i przychodu przedsiębiorcy;

4) sankcje nałożone na przedsiębiorcę za to samo naruszenie w innych państwach członkowskich w sprawach transgranicznych”.

Promocje i obniżki cen 2023 – kogo NIE dotyczą przepisy?

Analizowane przepisy dotyczą przedsiębiorców, którzy oferują swoje produkty (towary lub usługi) na rzecz konsumentów. Innymi słowy, chodzi tutaj o umowy B2C. Oczywiście, jeśli w ramach swojej działalności sprzedajesz zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorcom, ograniczenia będą mieć zastosowania tylko do tych pierwszych. 

Oznacza to, że jeśli dokonujesz sprzedaży na zasadach B2B, regulacje te zostaną wyłączone. W takim wypadku niezastosowanie się do nowych przepisów przez sprzedającego, w stosunku do konsumenta będącego przedsiębiorcą, nie będzie stanowiło naruszenia prawa! 

Sprawdź również artykuł o zmianach w reklamacjach.

Opisane zmiany istotnie namieszają, jeśli chodzi o nieuczciwe praktyki sprzedawców, mających na celu de facto wprowadzanie klientów w błąd. Ale czy my, jako konsumenci, nie oczekujemy właśnie takiej transparentności? 

Jeśli jesteś sprzedawcą to warto, jeszcze zanim przepisy wejdą w życie, przygotować sobie strategię dotyczącą ewentualnych zmian cen i obniżek. Lepiej podejść do tematu na chłodno i z rozsądkiem, niż później uczyć się… na błędach.

O ewentualnych modyfikacjach projektu i dacie wejścia zmian w życie będziemy informować na #LBO na bieżąco!

Indywidualna obsługa prawna – pakiet godzin
Indywidualna obsługa prawna

#Indywidualne wsparcie we wprowadzeniu zmian

Na zakończenie przypomnę o dodatkowej opcji. Jeśli chcesz pracować ze mną indywidualnie, nie masz ochoty samodzielnie wdrażać tych zmian albo wolisz opiekę specjalistycznej Kancelarii radcy prawnego – wypełnij poniższą ankietę, aby dostać indywidualną ofertę.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ, A ODEZWĘ SIĘ DO CIEBIE.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej konsultacji z radcą prawnym, skontaktuj się ze mną. Z przyjemnością omówię z Tobą WYBRANE TEMATY od strony prawno-praktycznej. Napisz do mnie tutaj >> kontakt@legalnybiznesonline.pl

Wszystkiego Legalnego!

Ilona Przetacznik

 

Stan prawny na dzień 15.11.2022 r.

Obrazek wyróżniający, źródło: https://unsplash.com/photos/KcPK_kzqWC8