BDO

Kto nie musi rejestrować się w BDO?

Czas czytania: 3 minut

Ostatni wpis o BDO to jeden z tych ratujących życie 🙂 Lubię odczarowywać to, o czym inni informują w sposób mający wywołać strach.

Tak było przy RODO, tak i teraz mam nadzieję, że to wpisy będą ratunkiem dla niektórych przedsiębiorców. Dzisiaj napiszę o tym, kto NIE musi rejestrować się w BDO. Wpis będzie więc krótki. 

Co to jest BDO?

Jeszcze raz przypomnę krótko, czym jest BDO.

To rejestr odpadów, baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami prowadzona przez Marszałka województwa.

Rejestr BDO pomaga w sprawozdawczości dotyczącej odpadów. W formie elektronicznej. Ma zapobiec szarej strefie i dzikiemu wyrzucaniu odpadów.

Audyt prawny biznesu online i strony www
Jeśli chcesz sprawdzić, czy działasz legalnie w sieci, czy Twoja strona www jest zgodna z prawem POBIERZ BEZPŁATNIE poradnik ze wskazówkami i zadaniami >>> KLIKNIJ I POBIERZ<<<< AUDYT PRAWNY BIZNESU ONLINE I STRONY WWW!

Kto nie musi się rejestrować w BDO?

Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o odpadach wpisowi do rejestru nie podlegają:

 • osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystuje odpady na potrzeby własne
 • podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe wykorzystywane:
  • w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz,
  • w uprawie roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
  • do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
  • do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,
  • przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z:
   • planów gospodarki odpadami,
   • planów zagospodarowania przestrzennego lub
   • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • podmiot, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych (np. leki i opakowania po nich),
 • transportujący wytworzone przez siebie odpady.

Kto jest zwolniony z rejestracji w BDO?

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. oraz ustawy zmieniające ustawę o odpadach dopuszczają pewne wyjątki, które zwalniają z obowiązku wpisu do rejestru w BDO, np.:

 1. Umowa na świadczenie usług z innym podmiotem

przedsiębiorca, który podpisze umowę na świadczenie usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, nie będzie wytwórcą odpadów.

W takim przypadku wytwórcą odpadów będzie podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

W związku z tym, warto dokładnie przeanalizować zapisy umowy, aby podmiot świadczący usługę nie zastrzegł sobie, iż nie będzie wytwórcą odpadów powstałych w związku ze świadczoną usługą.

Przykład

Jeśli Twoja firma posiada zużyte świetlówki albo inne odpady, któe podlegają wpisowi do BDO, to koniecznie musisz sie zarejestrować. 

Ale jeśli podpiszesz z firmą wymieniającą Ci takie świetlówki i konserwującą je umowę, to wówczas możesz odpowiedzialność prerzucić na tę firmę. Wówczas, to ta firma będzie wytwórcą odpadów i to ona będzie zobowiązana do wpisu w rejestrze BDO.

Pamiętaj! Taka umowa i odpowiednie zapisy w tej umowie muszą być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności!

2. Przedsiębiorca, który  nie przekroczy pewnych ilości odpadów o wskazanych kodach.

Chodzi o  będzie wytwarzał tylko odpady o kodach i w ilościach wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Wówczas, nie będzie musiał uzyskać wpisu do rejestru w BDO jako wytwórca odpadów.

3. Przedsiębiorcy wytwarzający odpady korzystają ze wspólnego lokalu.

Muszą oni przenieść odpowiedzialność tylko na jednego z nich lub na wynajmującego lokal. 

Wybrany podmiot z kolei musi zapewnić postępowanie z przyjętymi odpadami w sposób zgodny z ustawą o odpadach.

Tutaj też warunkiem jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Przedsiębiorca posiadający część socjalną dla pracowników.

Odpady powstające w tej części są traktowane jak odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, odpady takie nie podlegają ewidencji, a ich wytwórcy zwolnieni są z obowiązku uzyskania wpisu do rejestru w BDO, w zakresie tych odpadów.

Pamiętaj! Jeśli wytwarzasz jeszcze inne odpady, może okazać się, że  obowiązek wpisu do rejestru BDO w zakresie wytwarzania takich odpadów nadal pozostaje.

Mam nadzieję, że przytoczenie tych okoliczności “zwalniających” z obowiązku wpisu jest dla Ciebie pomocne.

Jeśli masz pytania – zadaj je w komentarzu lub napisz czy wpis był dla Ciebie pomocny 🙂

A jeśli prowadzisz biznes online lub działalność w biurze to koniecznie przeczytaj pierwszy wpis z tej serii tutaj:

Wszystkiego Legalnego!

Ilona Przetacznik

 

Stan prawny na dzień: 10.01.2010

Awatar użytkownika

Cześć! Nazywam się Ilona Przetacznik i jestem radcą prawnym. Pokazuję małym przedsiębiorcom na co zwrócić uwagę podpisując umowę oraz wskazuję legalną stronę biznesów online.