BDO

BDO w biznesie online i działalności biurowej

Czas czytania: 5 minut

O BDO, czyli o bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami na pewno słyszałeś. To postrach 2020 r. obowiązujący od 1 stycznia wszystkich, którzy wytwarzają odpady. A kto nie wytwarza? Czy są jakieś wyjątki od rejestracji? Jak tego uniknąć? Czy dotyczy to biznesów online i prostej działalności biurowej freelancerów?

W dzisiejszym wpisie postaram się prosto wyjaśnić czym jest BDO i czy Ty, jako freelancer pracujący głównie za komputerem musisz się tym obowiązkiem martwić.

A jest się o co martwić, bo kary są ogromne! To postrach podobny do tego z czasów RODO. Tak jak wtedy rozwiałam wiele wątpliwości w kwestii RODO i konkretnie oraz prosto wyjaśniłam, że nie ma się czego bać, tak teraz zrobię to samo. Ale w zakresie BDO. O karach będzie na końcu.

Podpowiem też, co sprawdzić, gdzie się skierować, co wyklikać, żeby dowiedzieć się, czy musisz się rejestrować. Pamiętaj, że każda firma jest inna, a przypadek indywidualny więc zawsze patrz pod własnym kątem.

Jeśli okaże się, że potrzebujesz więcej wpisów w tym temacie, koniecznie daj mi znać w komentarzu.

Czym jest BDO?

To po prostu, baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami prowadzona przez Marszałka województwa. Zawiera informacje objęte rejestrem BDO.

Rejestr BDO pomaga w sprawozdawczości dotyczącej odpadów. W formie elektronicznej.

Przepisy prawne dotyczące obowiązku rejestracji w BDO

Na jakie przepisy musisz zwrócić uwagę, żeby zbadać swoją sytuację? Oto one:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
 • Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Co się zmieniło – obowiązki

Zmiany dotyczą kilku ważnych elementów, a te rodzą obowiązki. Jakie?

 • od 1 stycznia 2020 r. ewidencję odpadów należy obowiązkowo i tylko i wyłącznie prowadzić w systemie teleinformatycznym (online) – to akurat jest dobra wiadomość, bo każdy już mało kto wyobraża sobie osobiste chodzenie po urzędach… [wyjątek dotyczy przedsiębiorcy zagranicznego, który nie ustanowi swojego oddziału w Polsce].
 • przedsiębiorca zakłąda indywidualne konto
 • przedsiębiorca ma obowiązek dokumentować proces gospodarowania odpadami poprzez karty przekazywania odpadów komunalnych (KPOK) oraz karty przekazywania odpadów (KPO)
 • nastąpi także weryfikacja wagi transportowanych odpadów

Kogo dotyczy BDO?

BDO dotyczy wszystkich, którzy wytwarzają odpady (tzw. wytwórców odpadów).

Kim jest wytwórca? Rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej >>> art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach

Celem całego zamieszania jest śledzenie przemieszczania się odpadów i weryfikacja ich wagi. Chodzi o zmniejszenie liczby śmieci wyrzucanych “na dziko”…(szara strefa).

Niestety, dla posiadaczy odpadów, czyli przedsiębiorców to dodatkowa dokumentacja, czyli koszty, koszty, koszty (prawników, pracowników, sprawdzania, ewentualnych błędów, itd.).

Kto musi się zarejestrować w BDO?

 • podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 (ci powinni zgłosić się na wniosek)
 • podmioty wymienione w art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach (tych Marszałek wpisuje z urzędu).

Kto nie musi się rejestrować ?

Nie podlegają wpisowi do rejestru BDO (zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o odpadach):

 1. osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne,
 2. podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe,
 3. podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, które zbierają odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym leki i opakowania po lekach (apteki), przyjmują zużyte artykuły konsumpcyjne w sklepach, posiadają systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
 4. transportujący wytworzone przez siebie odpady;
 5. wytwórcy odpadów będący rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie ust. 1.

Czy są jakieś opłaty od rejestracji?

Na szczęście żadnych opłat nie ma w przypadku wytwórców odpadów (ani rejestrowej ani rocznej).

Opłacie rejestrowej i rocznej podlegają wyłącznie przedsiębiorcy wprowadzający:

 • sprzęt elektryczny i elektroniczny i autoryzowani przedstawiciele
 • baterie lub akumulatory
 • pojazdy
 • produkty w opakowaniach na terytorium kraju
 • opony na terytorium kraju
 • oleje smarowe na terytorium kraju , oraz
 • producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań.

Poza tymi przypadkami, opłaty wynoszą:

 • 100 zł – mikroprzedsiębiorcy
 • 300 zł – pozostali przedsiębiorcy

Kto dokonuje wpisu do BDO?

Marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, ale tylko na wniosek.

Audyt prawny biznesu online i strony www
Jeśli chcesz sprawdzić, czy działasz legalnie w sieci, czy Twoja strona www jest zgodna z prawem POBIERZ BEZPŁATNIE poradnik ze wskazówkami i zadaniami >>> KLIKNIJ I POBIERZ<<<< AUDYT PRAWNY BIZNESU ONLINE I STRONY WWW!

Jak BDO ma się do biznesów online?

Odpowiedź na to pytanie interesuje Cię najbardziej, prawda?

Wyobraź sobie taką sytuację: prowadzisz biznes online, pracujesz z domu, czasami coś drukujesz, ale rzadko. Czy musisz się rejestrować ze względu na zużycie tonerów albo wyrzucanie papierowych śmieci do kosza?

Od razu odpowiem: najprawdopodobniej nie. Dlaczego?

Bo nawet jeśli tonery to odpad, który może spowodować, że trzeba się zarejestrować, to właśnie to “może” wskazuje na wyjątki.

Dokładnie chodzi o ilości lub rodzaje odpadów. Prawdopodobnie, nie przekraczasz ilości tych odpadów wskazanych w rozporządzeniu, a wszystkie pozostałe śmieci to odpady komunalne. Mowa o rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Jeśli tak jest i nic innego już u Ciebie nie występuje to nie musisz się rejestrować w systemie BDO.

Jeśli jednak potrzebujesz konsultacji w tym zakresie to zapraszam. Jest koszt to 500 zł plus VAT. A może potrzebujesz konsultacji w innym zakresie? Zajrzyj TUTAJ.

Działalność biurowa a BDO

Co do zasady, działalność biurowa, szczególnie ta z domu, wiąże się z powstawaniem odpadów… takich jak w domu. Albo co najmniej zbliżonych “składem”.

Czym są odpady komunalne?

To odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych (art. 3 ust. 1 pkt 7 u.o.)

Oznacza to, że jeśli odpady, które wytwarzasz nie są odpadami niebezpiecznymi i mają charakter odpadów komunalnych, to możesz je do takich zaliczyć, mimo, że nie są wytwarzane w gospodarstwie domowym.

Tonery do drukarek a BDO

Jeśli chodzi o tonery z drukarek to rozporządzenie, które wskazuje na wyjątki od rejestracji i wyznacza limit do 5 kg w skali roku dla odpadów tego typu, w odniesieniu do których nie ma konieczności prowadzenia ewidencji odpadowej.

Co jeszcze znajduje się w rozporządzeniu jako wyjątek?

W celu sprawdzenia pełnego katalogu takich odpadów zajrzyj do rozporządzenia TUTAJ.

Co ze świetlówkami w biurach?

W tym wypadku, zazwyczaj wymianę organizuje się poprzez podmioty trzecie, których to zlecasz.

Podpisujesz z nimi odpowiednią umowę (serwisowane, wymiana). Dzięki odpowiednim postanowieniom umownym, odpowiedzialność za odpady przerzucasz na usługodawcę.

Odpowiedzialność możesz też przerzucić na wynajmującego lokal, jeśli taki wynajmujesz.

Pamiętaj o formie umowy!

Przeniesienie odpowiedzialności następuje pod warunkiem zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Kary!

Na pewno chcesz o nich usłyszeć. Inaczej nic się nie zadzieje… Na to też wskazuje ilość chętnych oglądających LegalneKawy, w których mówiłam właśnie o karach 😉

Co grozi za brak rejestracji ?

Za brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym grożą:

 • areszt
 • administracyjne kary pieniężne

Z kolei za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru:

 • administracyjna kara pieniężna od 5000 zł ido maksymalnie 1 000 000 zł!

Co ciekawe, nie ma żadnej kary za nieuzasadniony wpis do rejestru BDO. Warto więc zaryzykować 😉

Co i gdzie zrobić? Jak się sprawdzić?

Wszelkie informacje w temacie BDO, rejestracji, wniosku znajdziesz na stronie BDO TUTAJ [KLIKNIJ].

Sprawdzisz też w specjalnej ankiecie, czy musisz się rejestrować. KLIKNIJ I SPRAWDŹ SAMODZIELNIE.

Jeśli jednak chcesz to komuś zlecić, odezwij się do mnie w sprawie indywidualnej konsultacji.

Ponadto, pamiętaj, że BDO to nie jedyny obowiązek! Jest ich znacznie więcej. Niestety. Najważniejsze opisałam w poniższym artykule na blogu:

https://legalnybiznesonline.pl/o-czym-musi-pamietac-przedsiebiorca-juz-w-styczniu-2020-r-obowiazki/

Mam nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny. Daj mi znać w komentarzu, jak oceniasz BDO, jak ci poszło, albo o czym jeszcze zapomniałam (o czym powinnam napisać).

Wszystkiego Legalnego!

Ilona Przetacznik

Stan prawny na dzień: 6.01.2020 r.

Awatar użytkownika

Cześć! Nazywam się Ilona Przetacznik i jestem radcą prawnym. Pokazuję małym przedsiębiorcom na co zwrócić uwagę podpisując umowę oraz wskazuję legalną stronę biznesów online.