Konstytucja Biznesu - 10 korzyści dla przedsiębiorców

Konstytucja Biznesu – 10 korzyści, jakie daje dla dotychczasowych przedsiębiorców

Czas czytania: 6 minut

Konstytucja Biznesu – wprowadza nowe korzyści dla przedsiębiorców! Z mojego fanpejdża Ilona Przetacznik – #Legalny Biznes Online powinniście już wiedzieć, że 1 marca wchodzi w życie nowa ustawa Prawo Przedsiębiorców. Wprowadza kilka hitów, o których mówiłam na moim lajwie <<TUTAJ>>

Wyraźnie zaznaczono, że „co nie jest prawem zabronione jest dozwolone”
Ustawa ogranicza liczbę i zakres intensywności i sposób prowadzenia kontroli działalności przez władze publiczne
Prawo pierwszeństwa w stosowaniu ustawy przed innymi przepisami w przypadku ich sprzeczności
Konstytucja Biznesu – Jasne zasady reglamentacji działalności gospodarczej
Nałożenie obowiązku na Radę Ministrów dążenia do ograniczenia opłat dokonywanych przez przedsiębiorców
Zobowiązanie wszystkich przedsiębiorców do wykonywania działalności gospodarczej zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji 
Konstytucja Biznesu – Domniemanie uczciwości przedsiębiorcy
Wszelkie wątpliwości faktyczne rozstrzyga się na korzyść przedsiębiorcy
„Starzy” przedsiębiorcy będą mieć możliwość uzyskania wszelkich informacji w Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
Utrwalona praktyka interpretacyjna oraz objaśnienia prawne pozwolą spać spokojnie
Konstytucja Biznesu – krótkie podsumowanie

Konstytucja Biznesu – 10 korzyści dla Twojego biznesu

Konstytucja Biznesu - 10 korzyści dla Twojego biznesu. Wpis na blogu Legalny Biznes Online.
Jakie korzyści czekają przedsiębiorców?

Słyszę głosy, że są to hity, ale tylko dla nowych przedsiębiorców, czyli dla osób, które chcą dopiero założyć działalność gospodarczą. A co z tymi „biedakami”, którzy już borykają się z polskim prawem i próbują zyskownie prowadzić własną firmę?

Dlatego żeby odpowiedzieć na to pytanie, zgromadziłam dla Was 10 korzyści, jakie daje nowa ustawa Prawo Przedsiębiorców dotychczasowym właścicielom firm, CEO, szefom, czy jak tam chcecie się nazywać 😉 Daje ich wiele.

1. Wyraźnie zaznaczono, że „co nie jest prawem zabronione jest dozwolone”

 •  Art. 8 ustawy PP

Co to oznacza?

Jeśli jako przedsiębiorca nie znajdujesz przepisu prawa, który wyraźnie zakazuje określonego postępowania, nie musisz się obwiniać, gdy postąpisz w taki sposób. Nie będzie to zabronione.

To samo tyczy się nakazów. Tylko przepis prawa może powiedzieć Ci, że jakieś postępowanie jest zabronione. Krótko mówiąc, wszystko, co jest niejasne w przepisach, przede wszystkim nie będzie interpretowane na Twoją niekorzyść!

Co ciekawe, nie dotyczy to państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów publicznych. Stosuje się tę zasadę tylko do podmiotów prywatnych i tworzonych przez nie jednostek organizacyjnych.

2. Ustawa ogranicza liczbę i zakres intensywności i sposób prowadzenia kontroli działalności przez władze publiczne

Konstytucja Biznesu - ogranicza liczbę i zakres intensywności i sposób prowadzenia kontroli działalności. LBO
Kontrole w firmie?

Kontrola powinna odbyć się przede wszystkim na zasadach określonych w ustawie Prawo przedsiębiorców, a w zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy ustaw szczególnych.

Większość dotychczasowych uprawnień przedsiębiorców została zachowana, na przykład: możliwość odszkodowania, konieczność dokonania przez organy analizy prawdopodobieństwa przed kontrolą, uprzedzanie, czas trwania, zakaz ponownej kontroli, sprzeciw wobec kontroli, skarga do sądu administracyjnego na przewlekłe prowadzenie kontroli.

3. Prawo pierwszeństwa w stosowaniu ustawy przed innymi przepisami w przypadku ich sprzeczności

 • Art. 18 i 41 ustawy PP

Jeśli dojdzie do sytuacji niejasnej, z której wynika, że inny przepis prawa jest mniej korzystny niż ustawa Prawo przedsiębiorców, Ty będziesz mógł skorzystać właśnie z tego przepisu, który jest bardziej korzystny dla Ciebie!

Organy będą musiały to uszanować!

4.Konstytucja Biznesu – Jasne zasady reglamentacji działalności gospodarczej

Konstytucja Biznesu - jasne zasady i reguły dla przedsiębiorców. Wpis autorstwa Ilony Przetacznik/
Jasne zasady i reguły dla przedsiębiorców?

Ustawa w jasny i czytelny sposób uwypukla różnice pomiędzy formami reglamentacji działalności gospodarczej. Wymienia trzy z nich:

 • koncesje
 • zezwolenia
 • wpis do właściwego rejestru działalności regulowanej.

Koncesje – to wyjątek, a nie reguła! To główna zasada.

 • Występują tylko w dziedzinach szczególnie ważnych dla państwa.
 • Udzielane w formie decyzji administracyjnych uznaniowych
 • Udzielaniem ich lub odmową zajmuje się minister

Zezwolenia

 • Występują w dziedzinach ważnych dla państwa, ale nie strategicznych
 • Udzielane w formie decyzji administracyjnych, ale po spełnieniu wszystkich warunków ustawowych organ musi je udzielić
 • Udzielane przez organy lub jednostki

Wpis do rejestru działalności regulowanej

Po spełnieniu warunków ustawowych, na wniosek przedsiębiorcy wraz z jego oświadczeniem, organy muszą wpisać przedsiębiorcę do rejestru.

5. Nałożenie obowiązku na Radę Ministrów dążenia do ograniczenia opłat dokonywanych przez przedsiębiorców

Konstytucja Biznesu - nałożenie obowiązku na Radę Ministrów dążenia do ograniczenia opłat dokonywanych przez przedsiębiorców
Obowiązki Rady Ministrów
 •  Art. 67 ustawy PP

Co to oznacza?

 • nakładanie nowych obowiązków administracyjnych (czytaj: opłat!) tylko w stopniu koniecznym do osiągania ich celów,
 • ograniczenie obowiązków informacyjnych względem organów,
 • przy implementacji prawa unijnego i międzynarodowego – dążyć do nakładania wyłącznie obowiązków administracyjnych niezbędnych do osiągania celów implementowanych przepisów.

Organy, przy tworzeniu nowych przepisów, powinny dokonywać przede wszystkim analizy czy obowiązki nakładane na przedsiębiorców nie są nadmierne.

Ciekawe jak to się sprawdzi w stosunku do RODO…

„Test MŚP” nakazuje sprawdzić wpływ projektu nowych przepisów na sektor mikro-, małych- i średnich przedsiębiorstw. W przypadku, gdy taki wpływ występuje dąży się albo do ograniczenia obowiązków administracyjnych tych przedsiębiorców, albo uzasadnia brak możliwości zastosowania takich ograniczeń.

Jak myślicie, wykonalne to jest w naszych polskich realiach? Bo pomysł zacny 😉

6. Zobowiązanie wszystkich przedsiębiorców do wykonywania działalności gospodarczej zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców

Uczciwa konkurencja i poszanowanie dobrych obyczajów - Konstytucja Biznesu.
Uczciwa konkurencja i poszanowanie dobrych obyczajów
 • Art. 9 ustawy PP

Wszyscy przedsiębiorcy powinni przede wszystkim powstrzymywać się od czynów nieuczciwej konkurencji, które są sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami i zagrażają lub naruszają interes innego przedsiębiorcy, lub klienta.

W sytuacji, gdy widzisz, że inny przedsiębiorca postępuje w sposób nieuczciwy, możesz odnieść się do naruszenia również ustawy Prawo przedsiębiorców.

Przykład? Szkalowanie (hejtowanie) w Internecie – jest to działanie naruszające chyba wszystkie wspomniane wyżej elementy…

7. Konstytucja Biznesu – Domniemanie uczciwości przedsiębiorcy

Konstytucja Biznesu - Domniemanie uczciwości przedsiębiorcy. Ilona Przetacznik - LBO
Domniemanie uczciwości przedsiębiorcy?
 • Art. 10 ust. 1 PP

Dopóki nie nastąpi udowodnienie i wykazanie przeciwieństwa tego twierdzenia, przedsiębiorca działa uczciwie, zgodnie z prawem oraz poszanowaniem dobrych obyczajów.

Tak też powinny myśleć organy, ponieważ jeśli nastąpi jakieś odstępstwo, wymaga ono przekonującego udowodnienia takiego wyjątku.

8. Wszelkie wątpliwości faktyczne rozstrzyga się na korzyść przedsiębiorcy

 • Art. 10 ust. 2 ustawy PP

„In dubio pro Reo” – zasadę tę pewnie znacie z prawa karnego. Tutaj dotyczy postępowań związanych z nałożeniem kary lub innego obowiązku przez organy, albo też ograniczenie lub odebranie uprawnienia (np. koncesji, zezwolenia na działalność gospodarczą, itp.).

Jeśli w toku postępowania pojawią się jakiekolwiek niewyjaśnione okoliczności faktyczne (niejasności, wątpliwości), należy je rozstrzygnąć na korzyść przedsiębiorcy!

9. „Starzy” przedsiębiorcy będą mieć możliwość uzyskania wszelkich informacji w Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

A na straży praw mikro, małych i średnich przedsiębiorców stoi Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Konstytucja Biznesu - możliwość uzyskania wszelkich informacji w Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Wpis na blogu radcy prawnego, Ilony Przetacznik.
Punkt informacji dla Przedsiębiorcy

10. Utrwalona praktyka interpretacyjna oraz objaśnienia prawne pozwolą spać spokojnie

Organy lub odpowiednie jednostki państwowe będą zobowiązane do wydawania objaśnień prawnych i interpretacji indywidualnych dla przedsiębiorców, dlatego skorzystanie z nich, nie powinno wywoływać żadnych negatywnych skutków dla przedsiębiorcy.

Objaśnienia prawne to wyjaśnienia przepisów, regulujących wykonywania działalności gospodarczej, dotyczące praktycznego ich stosowania. Wydawane będą z urzędu lub na wniosek, a następnie zamieszczane w Biuletynie Informacji Prawnej.

Jaką będą mieć moc?

Przede wszystkim nie będą wiążące dla przedsiębiorcy, ale w zakresie w jakim przedsiębiorca zastosował się do nich, nie może być obciążony karami ani sankcjami administracyjnymi w wysokości wyższej niż wynikające z tych objaśnień.

Podobnie rzecz się ma z interpretacjami indywidualnymi.

Nową instytucją prawną jest utrwalona praktyka interpretacyjna, ale o tym jeszcze kiedyś napiszę. Daj mi znać czy interesuje Cię ten temat.

Konstytucja Biznesu – krótkie podsumowanie

Reasumując – najważniejsze elementy, korzystne dla dotychczasowych przedsiębiorców zawarłam powyżej. Jest ich jeszcze kilka, dlatego jeśli chcecie, mogę jeszcze o nich napisać. Tak, żebyście wszystkie niezbędne informacje o nowej ustawie znaleźli w jednym miejscu – na moim blogu, który tworzony jest dla Was. Dajcie mi znać, czy chcecie 🙂

Jeśli jeszcze nie kupiłeś/ kupiłaś Pakietu RODO dla Małych Firm, który przygotowałam, to nie zwlekaj! Aby go kupić, kliknij baner poniżej.

Wszystkiego Legalnego!

Ilona Przetacznik

Stan prawny: 24.02.2018 r.

Awatar użytkownika

Cześć! Nazywam się Ilona Przetacznik i jestem radcą prawnym. Pokazuję małym przedsiębiorcom na co zwrócić uwagę podpisując umowę oraz wskazuję legalną stronę biznesów online.