Udostepnij

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wady i zalety spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, JDG czy może spółka akcyjna…? Rozpoczynasz działalność gospodarczą i stoisz przed wyborem formy działalności dla Twojej firmy? A może prowadzisz już jednoosobową działalność gospodarczą (JDG), ale twoja firma ciągle się rozwija i czujesz, że pora rozważyć zmianę formy na spółkę z o.o.?

W tym artykule przedstawię Ci podstawowe wady i zalety tej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Mam nadzieję, rozwieje, choć część Twoich wątpliwości i przybliżę Cię do świadomego wyboru formy działalności gospodarczej Twojej firmy.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – rejestracja spółki z o.o
Rejestracja spółki online
Rejestracja spółki S24 – wady
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – kapitał zakładowy
Oddzielny majątek spółki z o.o.
Ograniczona odpowiedzialność wspólników 
Pełna księgowość spółki z o.o.
Podwójne opodatkowanie spółki z o.o. – spółki dywidendy
Sformalizowana działalność spółki z o.o.
Nowy Ład a spółka z o.o.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – podsumowanie

ółka z o.o. Grafika ilustrująca tekst autorstwa Ilony Przetacznik, twórczyni bloga Legalny Biznes Online.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – rejestracja spółki z o.o.

Jedną z podstawowych zalet spółki z o.o. jest bez wątpienia bardzo łatwa, szybka i stosunkowo tania procedura założenia działalności w formie spółki z o.o. Chcąc założyć spółkę z o.o. masz w zasadzie dwie możliwości.

Pierwszą, tradycyjną opcją, jest skorzystanie przy założeniu spółki z o.o. z pomocy notariusza. Notariusz sporządza umowę spółki w formie aktu notarialnego, wspólnicy składają natomiast swoje podpisy. Następnie wspólnicy zobowiązani są do dopełnienia formalności, aby spółka została poprawnie zarejestrowana. Konieczne jest złożenie do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację spółki wraz z egzemplarzem umowy spółki oraz pozostałą dokumentacją. Forma ta wymaga jednak jednoczesnej obecności wszystkich wspólników podczas sporządzania aktu notarialnego. Dodatkowo jest to opcja droższa, bowiem poza podstawowymi opłatami za wpis do KRS, uiścić należy taksę notarialną.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - wady i zalety spółki z o.o. Jak zarejestrować spółkę z o.o.? Grafika ilustrująca tekst autorstwa Ilony Przetacznik, twórczyni bloga Legalny Biznes Online. 

Rejestracja spółki online

Drugą możliwością jest zarejestrowanie spółki za pomocą S24, czyli przeznaczonego do tego celu portalu internetowego. W systemie S24 skonstruować można umowę spółki za pomocą udostępnionego tam wzorca umowy.

Każdy ze wspólników podpisuje umowę spółki za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. Wszystkich formalności dokonać można za pomocą komputera, w zasadzie bez wychodzenia z domu.

Zarejestrowanie spółki poprzez S24 jest zdecydowanie szybsze, w zależności od sądu rejestrowego trwa od jednego do raptem kilku dni.

Dodatkowo jest to rozwiązanie tańsze, gdyż opłacie i to niższej niż w przypadku rejestracji w sposób tradycyjny, podlega jedynie wpis do KRS. W tym przypadku nie poniesiemy także kosztów taksy notarialnej.

Rejestracja spółki S24 – wady

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - wady i zalety spółki z o.o. Rejestracja spółki S24 – wady. Grafika ilustrująca tekst autorstwa Ilony Przetacznik, twórczyni bloga Legalny Biznes Online.

Niestety, jak się pewnie domyślasz, opcja ta posiada także wady. Przede wszystkim dedykowana jest ona prostym spółkom z o.o. Za pomocą S24 nie założysz spółki, która wymaga szczególnych zapisów w umowie, nie pozwala bowiem na to zamieszczony na portalu wzorzec umowy. W tym przypadku dużo trudniej także o błąd, który skutkuje wydłużeniem procesu rejestracji i przysparza początkującemu przedsiębiorcy niepotrzebnego stresu.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – kapitał zakładowy

Niski kapitał zakładowy, to kolejna z zalet tej formy działalności gospodarczej. Zakładając spółkę z o.o. minimalny kapitał zakładowy wynosi jedynie 5 tysięcy złotych, co w porównaniu ze spółką akcyjną (kapitał zakładowy 100 tysięcy złotych) wydaje się stosunkowo niewielką kwotą. Kapitał ten wspólnicy powinni w całości wnieść przed złożeniem wniosku o rejestrację spółki z o.o. Wkłady na kapitał zakładowy mogą zostać wniesione w formie pieniężnej lub aportu, czyli wkładu niepieniężnego.

W przypadku wkładów pieniężnych mogą mieć one formę niepieniężną, czyli przelewu bankowego na numer rachunku bankowego spółki lub pieniężnego, a więc przeniesienia własności znaków pieniężnych na rzecz spółki z o.o. Kwota wkładów pieniężnych może być wyrażona jedynie w walucie polskiej.

W odniesieniu do aportów wskazać należy, że warunkiem jego dopuszczalności jest zbywalność prawa, czyli możliwość jego przeniesienia na rzecz spółki. W myśl tej wytycznej, dopuszczalnymi formami wkładów niepieniężnych będą przykładowo prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, właścicielskie papiery wartościowe (akcje) czy zbywalne prawa autorskie i majątkowe prawa własności przemysłowej.

Oddzielny majątek spółki z o.o. – to nie majątek wspólników

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - wady i zalety spółki z o.o. Oddzielny majątek spółki z o.o. Grafika ilustrująca tekst autorstwa Ilony Przetacznik, twórczyni bloga Legalny Biznes Online.

Oddzielny majątek spółki z o.o. to również bezsprzeczny atut spółki z o.o. Wpływa ona na przejrzystość działalności spółki oraz pozwala na lepsze zarządzania majątkiem spółki. Majątek spółki nie „miesza się” z majątkiem prywatnym wspólników, co wpływa na bardziej efektywne gospodarowanie finansami. Pozwala to również na większą możliwość planowania przedsięwzięć finansowych, zarówno spółki z o.o., jak i prywatnych wspólników.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – ograniczona odpowiedzialność wspólników 

W kontekście oddzielności majątku spółki z o.o. od majątku osobistego jej wspólników pojawia się jeszcze jeden pozytywny aspekt – ograniczona odpowiedzialność wspólników. Wynika ona z posiadania przez spółkę z o.o. osobowości prawnej – posiadania własnego majątku, odrębnego od majątku wspólników.

Co więcej, odpowiedzialność za zobowiązania spółki ograniczona jest właśnie do majątku spółki. Zatem co do zasady wspólnicy mogą być spokojni o swój majątek prywatny. Wyjątkiem jest jednak sytuacja, kiedy wspólnik pełni funkcję członka zarządu spółki z o.o. Wówczas, w przypadku gdy spółka okaże się niewypłacalna, wierzyciel ma prawo do zaspokojenia się z majątku członka zarządu spółki z o.o. Dzieje się to jednak dopiero, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

Pełna księgowość spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - wady i zalety spółki z o.o. Pełna księgowość spółki z o.o. Grafika ilustrująca tekst autorstwa Ilony Przetacznik, twórczyni bloga Legalny Biznes Online.

Do jednych z podstawowych minusów spółki z o.o. w większości zaliczany jest obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Oznacza to, iż spółka z o.o. nie może prowadzić księgi przychodów i rozchodów, a zobowiązana jest do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych. Tak prowadzona księgowość jest zdecydowanie bardziej wymagająca.

Konieczna jest znacznie bardziej zaawansowana wiedza księgowa – przedsiębiorca zdecydowanie częściej, niż w przypadku JDG, decyduje się na oddanie księgowości w ręce biura rachunkowego.

Ponadto, usługi biura księgowego dla spółki z o.o. są przeważnie droższe, niż w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Co prawda wiąże się to z dodatkowymi kosztami, ale spójrzmy jednak na to z drugiej strony. Przedstawiona w ten sposób, pełna sytuacja finansowa firmy pozwana na lepsze zarządzanie jej finansami oraz pewniejsze podejmowanie kolejnych kroków biznesowych. Warto zatem położyć na szali z jednej strony nieco zwiększone koszty usług księgowych, w stosunku do wygenerowanych dzięki temu zysków.

Podwójne opodatkowanie spółki z o.o. – spółki dywidendy

Jako wadę spółki z o.o. uznać można podwójne opodatkowanie. Zysk spółki opodatkowany jest podatkiem dochodowym od osób prawnych – CIT. Dodatkowo, gdy spółka osiąga zysk, a wspólnicy decydują się na wypłatę dywidendy, pojawia się obowiązek opodatkowania tego zysku po raz kolejny podatkiem dochodowym, przez każdego ze wspólników.

Gdy wspólnik jest osobą fizyczną do czynienia mamy z podatkiem PIT, natomiast CIT gdy wspólnik jest osobą prawną. Powoduje to podwójne opodatkowanie spółki z o.o. z czym nie będziemy mieli do czynienia, chociażby w przypadku JDG.

 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - wady i zalety spółki z o.o. Podwójne opodatkowanie spółki z o.o. – spółki dywidendy. Grafika ilustrująca tekst autorstwa Ilony Przetacznik, twórczyni bloga Legalny Biznes Online.

Istnieją co prawda pewne konstrukcje pozwalające na legalne uniknięcie tego problemu, jest to jednak materiał na oddzielny temat.

Interesują Cię tego typu zagadnienia? – daj znać w komentarzu!

Sformalizowana działalność spółki z o.o.

Pod pojęciem sformalizowanej działalności kryje się kolejna negatywna strona spółki z o.o. O ile samo założenie spółki z o.o. nie wiąże się ze specjalnymi trudnościami formalnymi, o tyle pojawiają się one już na etapie działalności firmy.

Wiele działań oraz decyzji w spółce z o.o. musi być podejmowane w drodze uchwały zarządu bądź walnego zgromadzenia wspólników. Co więcej, nierzadko do ich ważności wymagana jest forma aktu notarialnego.

Nie ma zatem miejsca na spontaniczność i szybkie podejmowanie decyzji, czego niejednokrotnie wymaga prowadzenie biznesu. Często wiąże się to także z dodatkowymi kosztami, w postaci kosztów notarialnych oraz złożenia wniosku w KRS.

Nowy Ład a spółka z o.o.

Projekt Nowego Ładu zakłada, że reprezentanci  i wspólnicy spółek z o.o. będą płacić 9% składki zdrowotnej! Wspólnicy zapłacą więc CIT, PIT i jeszcze 9% składki zdrowotnej!

Nowy Ład, nawet jeśli trochę zaszkodzi spółkom, to jednak bardziej ucierpią jednoosobowi przedsiębiorcy. Dlatego  wielu już teraz zastanawia się nad przekształceniem w spółkę z o.o. albo nad jej założeniem.

Kancelaria #LBO pomaga w jednym i drugim obszarze więc zapraszam do kontaktu.

Nowy Ład a spółka z o.o. Grafika ilustrująca tekst autorstwa Ilony Przetacznik, twórczyni bloga Legalny Biznes Online.

Jeżeli ciekawi cię tematyka związania z wejściem Nowego Polskiego Ładu zapraszam na mój cykl live skierowany głównie do przedsiębiorców.

Planowane tematy spotkań:

  • Przekształcenie JDG w spółkę z o.o. – czy warto? Rozmowa z biegłym rewidentem.
  • Ryczałty i karta podatkowa – co i kiedy warto? Wywiad z doradcą podatkowym.
  • Rozmowa o Nowym Ładzie i zagrożeniach dla NDG i JDG. Rozmowa z księgową @iza_czaplewska.
  • Nowy Ład a nieruchomości i realne straty dla JDG.

Koniecznie sprawdź też mój ostatni live z Kasią Chojnacką – Nowy Polski Ład a JDG

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – podsumowanie

Każda forma prowadzenia biznesu, w tym również spółka z o.o. ma swoje dobre i złe strony. Rozważ za i przeciw — podejmij decyzję dopasowaną do Ciebie i Twojej firmy! Mam nadzieję, że dzięki przedstawionym powyżej zaletom i wadom spółki z o.o. jesteś o krok bliżej od podjęcia decyzji, jaką formę działalności wybrać.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej konsultacji z radcą prawnym, w tym zakresie skontaktuj się ze mną, a z przyjemnością omówię z Tobą wątpliwości dotyczące spółki z o.o. ?  Napisz do mnie tutaj >>> kontakt@legalnybiznesonline.pl. Rozważymy za i przeciw oraz dopasujemy najlepsze rozwiązanie prawne do Twojego biznesu.

O spółkach, ich zakładaniu, korzyściach, czy ryzykach mówimy także w #Legalnej Strefie Biznesu – platformie dla przedsiębiorców chcących działać legalnie i skutecznie! Ponowne otwarcie już jesienią! Zapisz się na listę zainteresowanych <<TUTAJ>>.

#Legalna Strefa Biznesu znów otwarta

Jedyna taka platforma dla przedsiębiorców – Legalna Strefa Biznesu ponownie otwarta! To przede wszystkim społeczność osób przedsiębiorczych, które chcą działać legalnie i skutecznie w Internecie. I poza nim! To przestrzeń dla przedsiębiorców, którzy wiedzą, że stabilna i rozwijająca się firma musi być zgodna z przepisami! To daje niewątpliwie przewagę konkurencyjną!

 Tym razem tylko na 7 dni, więc nie czekaj z dołączeniem. Nie wiesz jeszcze, czym jest #Strefa?
 
To przestrzeń, w której otrzymasz znacznie więcej, niż mogłeś/aś pomyśleć. Strefę Prawa i Biznesu w jednym, której w Polsce jeszcze nie ma.
 
szkolenie 950×550 px 1
#Legalna Strefa Biznesu

✔️To odpowiedź na niepewny system prawny w Polsce.

✔️To bieżąca opieka nad Twoim biznesem i jego rozwojem. Od działalności nierejestrowanej po działalność gospodarczą i spółkę z o.o.

✔️Społeczność przedsiębiorców otrzymuje w niej nie tylko bieżące wsparcie związane z prawem w różnych postaciach, ale także…

 
 
Niesamowitą Społeczność! Razem:
 
  • walczymy z niepewnością i chaosem.
  • walczymy z ciągłymi zmianami w prawie.
  • szukamy rozwiązań, które można zastosować w biznesie i zwiększać swoje szanse na zyski.
  • optymalizujemy działania.


W #LSB pracujemy na konkretach:

✔️przede wszystkim szkolenia krok po kroku,

✔️eksperci (księgowość, finanse, doradztwo podatkowe i optymalizacja, sprzedaż, marketing),

✔️formy działalności od NDG, po JDG i spółkę z o.o. (bazowo),

✔️grupy mastermind dla zdecydowanych pracować w mniejszej grupie i intensywnie,

✔️alerty prawne – zmiany istotne i które trzeba wdrożyć w biznesie alerty dedykowane (dla początkujących spółek, dla NDG, dla JDG), oraz wiele więcej, zero niepotrzebnych rzeczy, dlatego warto dołączyć już dzisiaj!

zero niepotrzebnych rzeczy.
 
A do tego, możesz się przekonać o przydatności Strefy za ułamek jej wartości! Jeśli zdecydujesz się na dostęp na 6 miesięcy, to będzie Cię kosztowało dziennie tylko 3,87 zł!

Podsumowując – Legalna Strefa Biznesu nie jest pojedynczym kursem online, który odłożysz na tzw. lepsze czasy i “kiedyś” do niego wrócisz! To przede wszystkim prawno-biznesowa platforma typu Netflix, która żyje razem z Twoją firmą i dla niej, dlatego pomaga jej rosnąć legalnie i skutecznie.

Dołącz do platformy szkoleniowej i zamkniętej społeczności #LEGALNEJ STREFY BIZNESU, której nie straszne zmiany … i codzienne wyzwania w rozpoczynaniu i prowadzeniu biznesu w Polsce <<TUTAJ>>.

Jeśli chcesz poznać najczęściej zadawane pytania sprawdź, ten wpis:

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej konsultacji z radcą prawnym w tym zakresie skontaktuj się ze mną. Z przyjemnością omówię z Tobą WYBRANE TEMATY od strony prawno-praktycznej.?  Napisz do mnie tutaj >>> kontakt@legalnybiznesonline.pl

Jeśli szukasz więcej przydatnych wskazówek koniecznie sprawdź mój Instagram kliknij >>>TUTAJ<<<.

Wszystkiego Legalnego!

Wszystkiego Legalnego!

Ilona Przetacznik

Stan prawny na dzień: 5.08.2021

Autorka wpisu

Ilona Przetacznik

Nazywam się Ilona Przetacznik i jestem radcą prawnym. Pokazuję przedsiębiorcom jak działać legalnie w Internecie, jak zawierać skuteczne umowy i sprawnie wdrożyć RODO w swojej działalności.

Zapisz się do Newslettera

I otrzymaj prezent Audyt Prawny Biznesu Online

Warto przeczytać

Shopping Cart