Udostepnij

Naruszenie praw autorskich oferty. Jak chronić się przez konkurencją?

Naruszenie praw autorskich oferty to coraz częstszy problem dla twórców. Ostatnio zostałam oznaczona w poście na Facebook’u, a tym samym poproszona o komentarz prawny do sytuacji, związanej z kopiowaniem oferty. Dlatego w poniższym artykule odnoszę się do tej sprawy.

Naruszenie praw autorskich oferty – Czy to zachowanie naruszyło prawa Pani X?
Czyn nieuczciwej konkurencji
Bonus: zgłoś naruszenie do Google

Opis sytuacji:

Pani X sporządziła całkiem interesującą ofertę na usługi organizowania eventów, a inna firma, zajmująca się usługami konkurencyjnymi skopiowała prawie wszystko – układ, część tekstów, ceny i zakres. Jedynie niektóre słowa były inne oraz tytuły do poszczególnych pakietów.

Naruszenie praw autorskich oferty – Czy to zachowanie naruszyło prawa Pani X?

Ochrona praw autorskich

Co do zasady, sama oferta jako taka nie jest chroniona przez prawo autorskie. Ale, nie jest tak, że nie można się do niego odnieść i na jego gruncie żądać ochrony. Należy wyjść od tego, czy stworzona oferta jest utworem, czy też nim nie jest, bo właśnie to chroni prawo autorskie.

Utwór to „przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze” i tego należy się trzymać.

Grafika do wpisu na blogu Legalny Biznes Online, radca prawny Ilona Przetacznik. Naruszenie praw autorskich oferty. Jak chronić się przez konkurencją? Naruszenie praw autorskich oferty - jak chronić swoją ofertę?
Naruszenie praw autorskich oferty – jak chronić swoją ofertę?

Twoja oferta zawiera te cechy i potrafisz to wykazać? Dlatego jest utworem – przysługuje Ci ochrona, bez zbędnego oznaczania czegokolwiek. Może być trudno, ale nie jest to niemożliwe.

Jedno z orzeczeń Sądu Najwyższego wskazuje, że nawet formularz SIWZ (zamówienia publiczne) może być uznany za utwór, jeśli posiada jego cechy.

Jeśli więc widzisz, że ktoś skopiował Twoją ofertę, skorzystaj z ustawy o prawie autorskim i żądaj tego, na co ta ustawa pozwala. W tym celu zajrzyj do art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Oferta a ochrona autorskich praw majątkowych

Art.  79, który chroni Twoją ofertę i jej twórczy charakter brzmi następująco:

1. Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa:

1)zaniechania naruszania;

2)usunięcia skutków naruszenia;

3)naprawienia wyrządzonej szkody: a)na zasadach ogólnych albo b) 3 poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu; 

4)wydania uzyskanych korzyści.

2. Niezależnie od roszczeń, określonych w ust. 1, uprawniony może się domagać jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia o odpowiedniej treści i formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.

3. Sąd może nakazać osobie, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, na jej wniosek i za zgodą uprawnionego, w przypadku gdy naruszenie jest niezawinione, zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego, jeżeli zaniechanie naruszania lub usunięcie skutków naruszenia byłoby dla osoby naruszającej niewspółmiernie dotkliwe.

4. Sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec na wniosek uprawnionego o bezprawnie wytworzonych przedmiotach oraz środkach i materiałach użytych do ich wytworzenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet należnego odszkodowania lub zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.

5. Domniemywa się, że środki i materiały, o których mowa w ust. 4, są własnością osoby, która naruszyła autorskie prawa majątkowe.

6. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpieczeń przed dostępem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem utworu, jeżeli działania te mają na celu bezprawne korzystanie z utworu.

7. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku usuwania lub zmiany bez upoważnienia jakichkolwiek elektronicznych informacji na temat zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, a także świadomego rozpowszechniania utworów z bezprawnie usuniętymi lub zmodyfikowanymi takimi informacjami.

Oferta a ochrona autorskich praw osobistych

Jeśli chcesz z kolei ochronić swoje osobiste prawa to zajrzyj do art. 78 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W tym wypadku będziesz mieć do czynienia z zadośćuczynieniem.

Skopiowanie oferty a roszczenia i żądania

Najpierw zrób screeny tego, co zostało skopiowane! Możesz zrobić je samodzielnie (najszybsze działanie), a zaraz po tym iść do notariusza, aby sczytał je dla Ciebie oficjalnie. To najmocniejszy dowód, który załączysz do wezwania.

Następnie, warto wezwać do zaniechania naruszania. Napisz e-maila lub pismo do autora skopiowanej oferty i zażądaj jej natycgmiastowego usunięcia z jego strony internetowej, wskazując na naruszenie Twoich praw.

Jeśli potrzebujesz w tym zakresie profesjonalnej pomocy radcy prawnego skontaktuj się ze mną TUTAJ.

Istotne dla Ciebie powinno być to, że sam pomysł nie jest chroniony przez prawo.

Więcej o kopiowaniu kursów online i przypadku mojego i Klienta pisałam tutaj:

Prawa autorskie w Internecie – case study
Skopiowanie kursu online to naruszenie praw autorskich!

O obronie przed takimi naruszeniami poczytasz także tutaj:

Naruszenie praw autorskich – jak się bronić?
Skopiowanie oferty – żądania i odszkodowanie

Kopiowanie oferty jako czyn nieuczciwej konkurencji

Naruszenie praw autorskich oferty – czyn nieuczciwej konkurencji

Grafika do wpisu na blogu Legalny Biznes Online, radca prawny Ilona Przetacznik. Naruszenie praw autorskich oferty. Jak chronić się przez konkurencją? Naruszenie praw autorskich oferty - czyn nieuczciwej konkurencji
Czy konkurencja działa uczciwie?

Nawet jeżeli ochrona na gruncie prawa autorskiego nie jest zbyt silna (bo sporo trzeba udowodnić i mieć silne argumenty na „kreatywność”). To z pewnością warto zwrócić się w stronę ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Art. 3 ust. 1 wspomnianej ustawy mówi, że „czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy, lub klienta”. Z kolei, w ust. 2 tego artykułu możesz poszukać jaki czyn nieuczciwej konkurencji, poprzez skopiowanie Twojej oferty, popełniono względem Ciebie. Może to być np. naśladownictwo produktów.

Każdy są uważa kopiowanie oferty za tzw. pasożytnictwo i uznawane za działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami.

W tym wypadku możesz żądać tego, co wskazuje art. 18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czyli np. zaprzestania używania skopiowanej oferty czy też naprawienia szkody.

Usuwanie treści z Google, które naruszają prawa autorskie

Naruszenie praw autorskich ofertyBonus: zgłoś naruszenie do Google

Grafika do wpisu na blogu Legalny Biznes Online, radca prawny Ilona Przetacznik. Naruszenie praw autorskich oferty. Jak chronić się przez konkurencją? Naruszenie praw autorskich oferty - Bonus: zgłoś naruszenie do Google
Prawa autorskie – zgłoś naruszenie do Google

Być może to okaże się najskuteczniejszą bronią, bo zniknąć z wyszukiwarki to jak zniknąć ze świata 🙂 Wejdź na stronę TUTAJ i wypełnij odpowiedni formularz.

Pamiętaj aby uzasadnić szczegółowo, w jaki sposób ktoś narusza Twoje prawa autorskie. Z jakimi przepisami sprzeczne jest jego działanie (skorzystaj z tego artykułu) i czekaj na reakcje ekipy Google. Myślę, że decyzja pozytywna o usunięciu z wyszukiwarki może zaboleć tego, który kopiuje…

Mam nadzieję, że artykuł ten napisany jest w jasny i zrozumiały dla Ciebie sposób. Jeśli masz jakieś pytania, zadaj je w komentarzu albo napisz do mnie. Udostępnij go, proszę, tym osobom, którym może się przydać.

Czy Twoja oferta została kiedykolwiek skopiowana? Co wtedy zrobiłeś? Podziel się tym w komentarzu.

Chcesz wiedzieć jak skutecznie walczyć z naruszeniem Twoich praw autorskich? Zobacz to szkolenie:

Webinar: Prawa autorskie – jak walczyć z naruszaniem i na co uważać prowadząc firmę w Internecie?

Wszystkiego legalnego!

Ilona Przetacznik

Stan prawny: 31.8.2022 r.

Autorka wpisu

Ilona Przetacznik

Nazywam się Ilona Przetacznik i jestem radcą prawnym. Pokazuję przedsiębiorcom jak działać legalnie w Internecie, jak zawierać skuteczne umowy i sprawnie wdrożyć RODO w swojej działalności.

Zapisz się do Newslettera

I otrzymaj prezent Audyt Prawny Biznesu Online

Warto przeczytać

Shopping Cart