umowa o dzieło zgłoszenie do ZUS

Umowa o dzieło. Czy zgłoszenie do ZUS jest obowiązkowe?

Czas czytania: 3 minut

Umowa o dzieło a zgłoszenie do ZUS – czy jest obowiązkowe? Kto musi to zrobić, a kto jest zwolniony? Przeczytaj i dowiedz się! Od 2021 roku zmieniły się przepisy w sprawie zgłaszania do ZUS umowy o dzieło. Jeśli zdarzyło Ci się podpisać taką umowę albo planujesz w przyszłości, koniecznie zapoznaj się z tymi informacjami. Inaczej możesz narazić się na kary w wysokości 5 tysięcy zł. Od 2021 ZUS prowadzi rejestr umów o dzieło. Warto widzieć, kto musi taką umowę zgłosić i do kiedy.

Czy musisz zgłosić umowę do ZUS?

Od 2021 roku zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS stało się obowiązkiem. Od 1 stycznia 2021 ZUS prowadzi rejestr umów o dzieło w związku ze zmianami w prawie.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadza pewnie zmiany do Art. 22 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 36 dodaje się ust. 17 w brzmieniu:

„17. Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.”

umowa o dzieło zgłoszenie do ZUS
Umowa o dzieło zgłoszenie do ZUS, https://unsplash.com/photos/ZH4FUYiaczY

Umowa o dzieło osoby fizycznej z inną osobą fizyczną a zgłoszenie do ZUS

Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło:

– zawartych z własnym pracownikiem,

– wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem,

– zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Obowiązek ten dotyczy Ciebie, jeśli jesteś płatnikiem składek lub osobą fizyczną i zlecasz wykonanie dzieła od 1 stycznia 2021 r.

ZOBACZ RÓWNIEŻ INNE TREŚCI MOIM INSTAGRAMIE W TEMACIE UMÓW>

Dodatkowo, jak informuje sam ZUS:

  • Jeśli jesteś podmiotem lub jednostką organizacyjną (np. stowarzyszeniem, fundacją, spółką prawa handlowego, itp.) i nie jesteś płatnikiem składek (nie musisz rejestrować się w ZUS jako płatnik składek, bo nie zgłaszasz do ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego ubezpieczonego), nie musisz informować ZUS o zawartych umowach o dzieło.
  • Jeśli jesteś osobą fizyczną i zawarłeś umowę o dzieło, musisz ją zgłosić w ZUS bez względu na to, czy jesteś zarejestrowany w ZUS jako płatnik składek czy też nie.

Warto wspomnieć o poradniku, przygotowanym przez ZUS. Skorzystaj również z przygotowanego przez ZUS FAQ w tym temacie.

Mam nadzieję, że już teraz będziesz wiedzieć, co zrobić, kiedy będzie Cię czekać podpisanie takiej umowy. Obowiązek zgłoszenia umowy jest istotna zmianą, o której część osób mogła nie wiedzieć, a jest bardzo ważna. Daj znać, czy to dla Ciebie nowość, czy jednak wiedziałeś/wiedziałaś o tym już wcześniej.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej konsultacji z radcą prawnym w tym zakresie skontaktuj się ze mną. Z przyjemnością omówię z Tobą WYBRANE TEMATY od strony prawno-praktycznej.?  Napisz do mnie tutaj >> kontakt@legalnybiznesonline.pl

 

Wszystkiego Legalnego!

Ilona Przetacznik

Stan prawny na dzień: 22.11.2022

Obrazek wyróżniający, źródło: https://unsplash.com/photos/HJckKnwCXxQ