Udostepnij

Przedsiębiorca konsumentem i nie tylko – zmiany w prawie od czerwca?

Jakie zmiany niesie Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych?

Zastanawiasz się co zawiera ustawa o tym jakże tajemniczym tytule? To zmiany dotyczące przedsiębiorców i obywateli jakie weszły z początkiem roku 2020 i jakie będą wchodzić na przełomie kolejnych miesięcy.

Powiem Ci w sekrecie, że najważniejsze, które pokażę Ci krok po kroku, czekają nas w połowie roku. A że do czerwca jeszcze trochę czasu, spokojnie zdążę Cię na te zmiany przygotować.

To powyższe zdanie było gotowe już dawno. Bo ten artykuł miał ukazać się już dawno! Ale pojawił się… koronawirus i zaczęłam mocno angażować się w ten zakres, w pomoc przedsiębiorcom, w wytłumaczenie na co mogą liczyć i jak ratować swój biznes.

Jednocześnie, skoro wszyscy przeszli na pracę zdalną to pomagam w prowadzeniu legalnej sprzedaży online. Webinar w tym zakresie odbył się niedawno, a kolejny już wkrótce! Możesz zakupić jego nagranie!

Na You Tube do sklepu grafiki 722x361 1
KUP POWTÓRKĘ TUTAJ >>>

W porządku, to przejdźmy do rewolucyjnych zmian, o których na moim fanpage’u mówiłam jako jedna z pierwszych w Internecie.

Zmieniona cała masa ustaw

Zawiera wykaz znowelizowanych przepisów w aż 69 ustawach! Między innymi w:

 • Kodeks cywilny,
 • Kodeks postępowania cywilnego,
 • Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • Kodeks pracy,
 • Ustawa o drogach publicznych,
 • Prawo o notariacie,
 • Ustawa o prawach konsumenta.

Nie będziemy omawiać każdej z nich, bo nie mamy na to ani czasu ani też takiej potrzeby. Najważniejsze, co musisz wiedzieć jako przedsiębiorca wyszczególnię w tym artykule.

A to co musisz wiedzieć jako sprzedawca online, pojawi się w kolejnych artykułach.

Jaki jest cel zmian?

Znowelizowane przepisy mają znieść nadmierne obciążenia regulacyjne, niespójność i niejednoznaczność, jak również liczne obowiązki nakładane na obywateli i przedsiębiorców.

Jak można przeczytać w archiwalnym wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.:

Projekt wpisuje się w działania na rzecz ograniczenia obowiązków regulacyjnych stanowiąc wykonanie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie obszaru Prawo w służbie obywatelom i gospodarce.

Jest komplementarny wobec pakietu „100 zmian dla firm”, „Konstytucji Biznesu” oraz „Pakietu MŚP”. Odpowiada na problem nadmiernych obowiązków nałożonych na obywateli i przedsiębiorców, niespójności i niejednoznaczności niektórych przepisów.Zmiany, mają więc na celu wprowadzenie ułatwień dla małych i średnich przedsiębiorców. Poniżej wymienię jedne z najważniejszych, jeśli chodzi właśnie o grupę małych przedsiębiorców, w szczególności tych prowadzących biznes lub sprzedających w Internecie

Wyłączenie z egzekucji kwot pieniężnych niezbędnych przedsiębiorcy i jego rodzinie na  utrzymanie

Propozycja obejmuje wprowadzenie do Kodeksu postępowania cywilnego przedmiotowego ograniczenia egzekucji w zakresie posiadanych także przez przedsiębiorców pieniędzy niezbędnych do utrzymania siebie i rodziny przez dwa tygodnie.

Często, trudna sytuacja finansowa przedsiębiorców, która doprowadziła do egzekucji z ich majątku, nie zawsze jest spowodowana ich winą. Często spowodowana jest ona utratą płynności ze względu na nierzetelność ich kontrahentów. 

W związku z tym, ustawodawca postanowił, objąć ochroną środki, które są niezbędne przedsiębiorcy i jego rodzinie na utrzymanie się. Taka ochrona ma trwać dwa tygodnie.

Publikowanie w CEIDG informacji dot. kwalifikacji zawodowych przedsiębiorcy

Będzie możliwość publikowania we wpisie w CEIDG informacji o specyficznych kwalifikacjach.

Są one często sprawdzane przez kontrahentów przedsiębiorcy, więc umieszczenie ich w CEIDG ułatwi wymianę tych informacji. Pozwoli też uniknąć przesyłania kontrahentom skanów dyplomów itd.

Głównie chodzi o rzemieślników.

Po zmianach, przewiduje się, że wciągu maksymalnie 14 dni od dnia uzyskania dyplomu mistrza lub świadectwa czeladniczego lub od dnia cofnięcia uprawnień w przypadku utraty kwalifikacji zawodowych.

Izba rzemieślnicza przekaże tę informację do CEIDG.

Jakie jeszcze inne zmiany wchodzą do obiegu?

 • Objęcie ochroną konsumencką, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które dokonują z innym przedsiębiorcą czynności prawnej, która nie jest związana z wykonywaną przez nich działalnością zawodową. O tym w szczegółach opiszę w kolejnym artykule, bo to bardzo ważna zmiana dla przedsiębiorców sprzedających online!
 • „Rozszerzenie definicji rzemieślnika i umożliwienie wykonywania rzemiosła przez spółki z udziałem wspólników posiadających kwalifikacje zawodowe, a także spółki, w których tylko niektórzy wspólnicy mają kwalifikacje, tyle, że w tym przypadku warunkiem jest, że pozostali wspólnicy są spokrewnieni z tym wspólnikiem (małżonek lub krewni w linii prostej – wstępni i zstępni).”
 • Wprowadzenie możliwości wykonywania badania sanitarno-epidemiologicznego na wniosek osoby badanej.
 • Wprowadzenie trzeciej formy zaświadczenia – dokumentu elektronicznego opatrzonego pieczęcią elektroniczną – ułatwienie polegające na wyłączeniu udziału człowieka. Byłby to dokument elektroniczny opatrzony automatycznie przez system teleinformatyczny. Można więc uznać, że zmniejszyłoby to czas oczekiwania a także pracy urzędników.
 • Wprowadzenie zmian związanych z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej – mają one umożliwić przejęcie decyzji związanych z przedsiębiorstwem także za życia przedsiębiorcy, w przypadku przekazania przedsiębiorstwa spadkobiercom. Dzięki temu, będzie można tymczasowo wykonywać prawa w spółkach handlowych jeszcze przed zakończeniem formalności spadkowych.

Co to oznacza dla Ciebie, czyli praktyczna strona zmian

Jak twierdzi ustawodawca, celem regulacji jest ograniczenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców, dlatego projektowane przepisy wpłyną pozytywnie na działalność mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw w poszczególnych branżach.

Być może tak, ale w okresie późniejszym. Samo ich wprowadzenie, z pewnością rodzi chaos i konieczność kolejnych zmian, a co za tym idzie poniesienia kosztów (chociażby własnego czasu).

Podsumowanie

Jak widzisz zmian (tak jak uprzedzałam) jest naprawdę ogromna ilość.

Nie ma, więc co czekać, aż pewnego dnia totalnie Cię zaskoczą niczym zima kierowców 😀

Najbezpieczniej wiedzę czerpać wprost z przepisów, ale jak wiadomo, nie każdy jest prawnikiem i nie dla każdego to jest zrozumiałe i oczywiste.

Dlatego też, warto słuchać prawników, którzy za pomocą takich artykułów tłumaczą najważniejsze aspekty i pomagają przejść przez proces zmian.

A więc czekaj na wisienki na torcie w kolejnych artykułach!

A jeśli już teraz potrzebujesz konsultacji to napisz do mnie na kontakt@legalnybiznesonline.pl i pomogę wprowadzić Ci niezbędne zmiany!

Aha, i jeszcze jedno! W kolejnym artykule dowiesz się, czy zmiany związane z pojawieniem się trzeciej kategorii klientów (przedsiębiorca = konsument) wejdą w życie jak planowano!

Mówiłam o tym już na moim webinarze i teraz jest dostępny w sklepie.

Na You Tube do sklepu grafiki 722x361 1
KUP NAGRANIE TUTAJ >>>
https://legalnybiznesonline.pl/ochrona-danych-osobowych-podczas-pracy-zdalnej/
https://legalnybiznesonline.pl/nowa-specustawa-z-pakietem-antykryzysowym-juz-jest/
https://legalnybiznesonline.pl/praca-zdalna-a-koronawirus-o-czym-nalezy-pamietac/

Wszystkiego Legalnego!

Ilona Przetacznik, radca prawny

Stan prawny na dzień 31.03.2020 

Autorka wpisu

Ilona Przetacznik

Ilona Przetacznik

Radca prawny, przedsiębiorca, ekspert prawa online, prawa autorskiego, AI, e-commerce, RODO i umów. Certyfikowany Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Dostarcza nieszablonowe rozwiązania prawne pomnażające zyski i spokój przedsiębiorcom, zarówno na początku ich drogi, jak i w rozwoju. Jej butikowa kancelaria prawna dostarcza merytoryczne wsparcie i przygotowanie dokumentów oraz wzorów w sklepie prawnym #LBO.

Zapisz się do Newslettera

I otrzymaj prezent Audyt Prawny Biznesu Online

Warto przeczytać

Shopping Cart