Oświadczenie o poufności

29,00  z VAT

Poprzednia najniższa cena: 29,00 .

To najniższa cena

Oświadczenie o poufności powinna podpisać każda osoba, która ma dostęp do danych osobowych.

Jest to kolejny sposób zabezpieczenia interesów administratora, chociażby przed wykradnięciem klientów.

Osoba podpisująca oświadczenie i mająca dostęp do danych osobowych, powinna oświadczyć, że zapoznała się z dokumentacją RODO obowiązującą u administratora.

Oświadczenie o poufności zawiera w swej treści:

  • oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją ochrony danych i ze stosownymi przepisami,
  • zobowiązanie osoby podpisującej oświadczenie do określonych czynności,
  • termin obowiązywania

W pliku otrzymasz:

  • wzór oświadczenia o poufności z moim komentarzem, co i gdzie należy wypełnić, edytowalny,
  • wzór oświadczenia o poufności bez komentarzy, edytowalny
  • wzór oświadczenia o poufności w formacie pdf. gotowy do druku i wypełnienia ręcznego, bez komentarzy

Zabezpiecz się!

Prowadzisz działania online? Powinieneś mieć swoją Politykę Prywatności. Tu możesz kupić gotowe wzory Polityki Prywatności i plików cookies.

Wszystkiego Legalnego

Radca Prawny Ilona Przetacznik