#LegalnaKawa RODO małe firmy

RODO: Przewodnik po obowiązkach, Ilona Przetacznik, radca prawny.