KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – KOMUNIKACJA E-MAIL

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Ilona Przetacznik, prowadząca działalność gospodarczą pod firma Radca Prawny Ilona Przetacznik, NIP: 686 166 25 91. 
 • Kontakt z Administratorem odbywa się poprzez: e-mail: kontakt@ilonaprzetacznik.pl lub pisemnie na adres Administratora, zwanego dalej Administratorem.
 • Państwa dane zbieramy w celu i przez czas niezbędny do komunikacji z Państwem, w tym udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail lub inną drogą elektroniczną.
 • Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z Państwem. Mogą być też przetwarzane w celu realizacji umowy, jeśli to było przedmiotem zapytania i doszło do jej realizacji.
 • Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu dochodzenia należnych roszczeń i obrony przed roszczeniami, prowadzenia marketingu bezpośredniego – do czasu ustania celu biznesowego, zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej lub wniesienia sprzeciwu oraz archiwizacji korespondencji elektronicznej wychodzącej i przychodzącej na wypadek konieczności wykazania jej przebiegu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez czas nieokreślony, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w innym celu, to będą one przez nas przetwarzane do czasu wycofania tej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Można to zrobić w każdej chwili poprzez kontakt z Administratorem. Jeśli zawarliśmy umowę Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji tej umowy i przechowywane maksymalnie przez okres przedawnienia roszczeń.  
 • Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby np. móc skontaktować się z Państwem w celu obsługi zapytania czy odpowiedzenia na zapytania albo realizacji umowy.
 • Uprzejmie informujemy, że posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych czy przenoszenia danych osobowych a także cofnięcia zgody jeśli przetwarzanie odbywało się w oparciu o zgodę. Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Należące do Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane innym odbiorcom, tj. podmiotom przetwarzającym, które stale współpracują z Administratorem, tj. m.in. podmiotowi świadczącemu usługi informatyczne czy księgowej, podwykonawcom obsługującym korespondencję, dostawcy serwera i hostingu.
 • Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych i samodzielnie wykonuje czynności związane z ochroną danych osobowych.

 • W związku z faktem, że korzystamy z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook, Google, Microsoft, itp. Państwa dane mogą być przekazywane do państw trzecich np. do Stanów Zjednoczonych. Będą one przekazywane jednak tylko tym odbiorcom, którzy przystąpili do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Shield, lub którzy gwarantują odpowiednią ochronę Państwa danych.
 • Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO.

 

 

Wszystkiego Legalnego!

Radca prawny Ilona Przetacznik